Cumhuriyet sevgisi sokaklara sığmadı Cumhuriyet sevgisi sokaklara sığmadı

Kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumu açılış ve yoklama ile başladı. Ardından komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi. İlk olarak İmar Komisyonu raporları görüşüldü. 
Asma katların da iptal edilmesi nedeniyle 12 metre ve üzeri yol genişliğine cepheli parsellerde imar plan değişikliği yapılarak, 4 kat olan parsellerin 5 kat olarak belirlenmesi konusuyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.
Atatürk Mahallesi, 2192 ada 1 parsele (eski 300 nolu parsel) ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusuyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste oy birliğiyle kabul edildi.
OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
Atatürk Mahallesi 2004 ve 1616 numaralı adalar arasında kalan yolun imar değişikliği yapılarak tekrar düzenlenmesi ve iki imar adasındaki parseller için yeniden parselasyon yapılması konusuyla ilgili komisyonun çalışmaların devam etmesine yönelik oy birliğiyle aldığı karar, mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.
Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bir kısmını kapsayan Kapaklı 1/1000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar plan notu ilavesi ve plan notu değişikliğini içeren konuyla ilgili komisyonun  çalışmaların devam etmesine yönelik oy birliğiyle aldığı karar, mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.
Yeni kurulacak mahallelerden birinin isminin 100.Yıl Mahallesi olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili ismin değiştirilmesinin uygun olmayacağına, 100.Yıl isminin belediye tarafından yapılan projelerden birine verilmesinin uygun olacağına yönelik komisyonun oy çokluğuyla aldığı karar mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON KARARLARI GÖRÜŞÜLDÜ
İmar Komisyonu raporlarının karara bağlanmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyon raporları görüşüldü. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.10.2023 tarih 59214 sayılı Belediye hisselerinin satışı konulu yazısıyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste oy birliğiyle kabul edildi.
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.10.2023 tarih 59264 sayılı Temizlik İşleri Müdürlüğü 2023 yılı bütçesinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi uyarınca aktarma yapılması konulu yazısıyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste oy birliğiyle kabul edildi.
Karaağaç Mahallesi 600 ada 2 parselde kayıtlı okul bahçesine yapılması planlanan 500 kapasiteli kapalı spor salonunun yapılabilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalanması için Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin’e yetki verilmesi konusuyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste oy birliğiyle kabul edildi.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.10.2023 tarih 59415 sayılı Belediye Hissesi Satışı konulu yazısıyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste oy birliğiyle kabul edildi.
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.11.2023 tarih 59499 sayılı Kapaklı Sultan Abdülhamit Han Camii Yardım Yapılması Talebi konulu yazısıyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: İlkay Danacılar