Arapça yarışmalarının kazananları belli oldu Arapça yarışmalarının kazananları belli oldu

Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gündem maddelerinin okunması ve yoklamanın ardından toplantı devam etti.  Ek olarak sunulan gündem maddeleri oy birliğiyle gündeme alınırken, önergelere yazılı yanıt verileceği ifade edildi.
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 17.01.2024 tarih 64473 sayılı cadde isim verilmesi konusu görüşüldü. Fatih Mahallesi 749 ada 1 parsel ve 0 ada 1815 parsellerin arasından başlayarak Karaağaç’ta 628 ada 1 parsel ve 0 ada 266 parselde biten isimsiz yola isim verilmesini içeren konu oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sunulan 16.02.2024 tarih 66347 sayılı Şehit Yalçın Gürbüz Sokak üzerinde bulunan isimsiz parka isim verilmesi konusu görüşüldü. Gündemin ikinci maddesi oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 17.04.2024 tarih 69445 sayılı 1/1000 Ölçekli Kapaklı İlave Revizyon İmar Planına askı süresinde gelen itirazların karara bağlanmasını içeren üçüncü gündem maddesi oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 17.04.2024 tarih 69444 sayılı Cumhuriyet Mahallesi 501 ada 1, 2,  3, 4, 5 ve 8 Parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Nazım Uygulama İmar Planı değişikliği konulu yazıyı içeren gündem maddesi de oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 24.04.2024 tarih 69593 sayılı Dolu Kadro değişikliğini içeren bir diğer gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 25.04.2024 tarih 69651 sayılı Meclis Üyesi Huzur Hakkının şartlı bağış olarak kabul edilmesini içeren gündemin altıncı maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulana 26.04.2024 tarih 69733 sayılı Kapaklı Belediyesi 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı konulu yazısını içeren gündem maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Gündeme ek olarak sunulan ve sekizinci madde olarak görüşülen Etüt Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği konusu oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Ek olarak sunulan ve dokuzuncu gündem maddesi olarak görüşülen Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş. Genel Kurul Temsil Yetkisi konusu oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Onuncu gündem maddesi olarak gündeme alınan Kapaklı Kent Tarımsal Ürünler Üretim A.Ş. Genel Kurul Temsil Yetkisi konusu ile ilgili temsil yetkisi oy birliğiyle Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin’e verildi.
TRAC Kapaklı Şubesi ile ortak proje ve işbirliği protokolünü içeren gündemin son maddesi ise oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
İKİNCİ OTURUM SALI GÜNÜ YAPILACAK
Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından alınan kararların hayırlı olmasını dileyen Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ikinci oturumun 7 Mayıs 2024 Salı günü saat 10.00’da yapılacağını belirtti.

Kaynak: İlkay Danacılar