Şarap fabrikasının taşınmasının ardından, şehrin merkezinde kalan araziye ne olacağı merakla beklenirken, çok katlı binaların yer alacağı,  sağlık, eğitim, ticaret merkezlerinin olacağı bir proje sunuldu. 
Yıllardır belli zamanlarda gündeme gelen ve şehirde tedirginlik yaratan konuyla ilgili imar planlarının düzenlenmesine ilişkin kararın, eylül ayında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylandığı, şubat ayının son haftası kamuoyunda duyuldu. 
Bölgenin genel durumu düşünüldüğünde, şehir yaşamını olumsuz yönde etkileyeceği, söz konusu nüfusu ve trafiğin karşılanmasının oldukça güç olduğu, işin uzmanları tarafından çeşitli zamanlarda dile getirilmiş ve kentin nefes alacağı bir sosyal alan olması yönünde görüşler sunulmuştu.
Projeye ilişkin planların, plan değişikliği kapsamında, mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, meclis üyelerinin 20 ret, 36 evet oyu ile onaylanmış.  Hiçbir meclis üyesi de durumu kamuoyu ile paylaşmamayı tercih etmiş. 
İtiraz süresi geçtiği zaman durumun kamuoyu tarafından öğrenilmesi ayrı bir facia olarak tarihe geçerken; firma, o sessizliğin arasında 1/1000’lik planlar için Süleymanpaşa Belediyesine başvuruda bulunmuş.
Şimdi gözler, 5 Mart’ta gerçekleşecek Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nde…
Şehrin geleceğini etkileyecek bu durumla ilgili meclis üyelerinin nasıl bir karar vereceği merak konusu…
Ayrıca, şehir için önemli olan ve eylül ayında mecliste görüşülüp, onaylanan bir durumun, kamuoyunda yeni duyulması bu şehrin ne kadar önemsendiğinin  adeta göstergesi.. 
Ret oyu veren meclis üyelerinin de sessizliğe gömülmesi oldukça ilginç… Şehrin geleceği için önemli olan diğer konularda olduğu gibi sessiz kalınmasının, bu kent için kamu yararı güden bir sonuç getirmesi yönünde, olumlu düşünmek isterdim... Fakat, nereden bakılırsa bakılsın, durum vahim.... 
Kadir Albayrak yönetimi, giderayak şehrin kaderini etkileyecek bir duruma göz yumarken, meclis üyeleri de ister kabul etsinler isterlerse ret versinler sessiz kalarak, bir şekilde aynı kulvarda yer almıştır.
2021 yılında yine bu konu gündeme geldiğinde ve rant söylemleri oluştuğunda belediyenin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyleydi:
“İnsan odaklı ve çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı benimseyen ve Tekirdağ ilini tüm değerleriyle büyüyen ve gelişen daha yaşanılabilir bir kent haline getirme idealiyle hareket eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin hiçbir konuda hiçbir kesime rant sağlaması söz konusu olamaz.”
İki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Sayın Kadir Albayrak, oluşturduğu ekip ve aldığı çoğu kararlar ile açıklamada yer alan “yaşanılabilir bir kent haline getirme idealiyle hareket eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi” cümlesinden çok uzaktadır.
Umarım, Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nde gerçekten kentin geleceği düşünülerek, bir karar alınır....