Master Chef Türkiye programı ile şöhreti yakalayan Sergen Özen’in İstanbul yolu üzerinde inşa ettiği mekanın bir bölümünün kaçak olduğuna ilişkin iddialar ve Sergen’in iftara atıldığına yönelik açıklamaları, şehirde en çok tartışılan konular arasında yer aldı.

İmar barışından yararlanılarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınan yapı kayıt belgesini sunan Sergen, her şeyin yasalara uygun olduğunu dile getirse dahi yetkililer, yapılan inşaatın teknik olarak uygun olmadığını belirtiyor.

Öte yandan, imar barışı ile yararlanılan yapıya ait metrekarenin üzerinde inşaat yapılması da bir başka detay…. 

İddialara ilişkin konuşan Sergen Özen seçimlerden önce her şeyi belediyeye sorarak kiraladığını, hiçbir sıkıntı olmadığı, alanda bir işletmenin olduğu ve ruhsat verilebileceğinin söylendiğini belirtiyor. 
 
2 Nisan’da ise  Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, yapıya ilişkin ilave eklentilerle yaşam alanları oluşturulduğu ve gereğinin yapılmasına yönelik tutanak tutulduğu görülüyor. 

Süleymanpaşa Belediyesi yetkilileri ise söz konusu araziye ilişkin vasıf değişikliği yapılmadığı için alanın tarla olarak görüldüğünü, İmar Kanun 18. Maddesi kapsamında da bir uygulama yapılması gerektiğini, uygulama yapılmadan, yapılaşması ve ruhsat alınmasının mümkün olmadığını metrekare değişikliklerinin de olacağını kaydediyor. 


Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Güleryüz, Tekirdağ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Yapı Kayıt Belgesi iptal edildikten sonra, belediyenin işlem yapabileceğine dikkat çekiyor

Konu ile ilgili görüştüğümüz Güleryüz, söz konusu parseldeki yapı ile ilgili olarak şahıs ya da resmi kurumlar yoluyla belediyeye yapılan herhangi bir şikayet başvurusu bulunmamakla birlikte sosyal medya ve kamuoyunda çıkan ilgili yapı ile ilgili haberlerin ihbar niteliğinde değerlendirildiğini Yapı kayıt belgesini iptal edilip edilmeyeceği hususunda Tekirdağ Çevre Şehircilik ve iklim değişikliği İl Müdürlüğüne görüş yazısı yazıldığını bildirdi kayıt belgesinin iptal edilmesi yönünde görüş gelmesi halinde ise Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri kapsamında yasal işlem yapılacağını kaydetti.

Burada en temel sorun, Bakanlık tarafından kaçak yapılara imar barışı adı altında resmiyet kazandırılması, bakanlık ve yerel yönetimlerin imar planlamalarında koordinasyon sağlayamaması… “Şimdi yapalım daha sonra bir şekilde, bir yol bulunur, resmiyet kazandırılır” mantığının devleti yönetenlerden, sokakta ki vatandaşa kadar sirayet etmesi… Bu zihniyetten ivedilikle uzaklaşılmalı...

Kaçak yapılar, imar barışı söylemleriyle Bakanlık tarafından resmi olarak kabul görmemeli, kaçak yapılara hiçbir koşulda, gerek bakanlık gerekse belediyeler tarafından, göz yumulmamalı, izin verilmemeli...