Yüceer, Malkara’da durum tespiti yaptı Yüceer, Malkara’da durum tespiti yaptı

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı; saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşımızın okunması, açılış konuşması, yoklama, soru önergelerinin ve meclis gündem maddelerinin okunması ile başladı.
Malkara Belediyesi’nin gündemi şu maddelerden oluşuyordu:
-Meclise bilgi verilecek konular (İzin dilekçeleri vb.)
-09.04.2024 tarihli Meclis Görüşme Tutanaklarının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği Meclis Üyelerince okunduğu, maddi hata bulunmadığı hususunun oylanması.
1-Dolu Kadro Derece Değişikliği hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
2-Toplu Sözleşme hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
3-Belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcısının Aylık Ödeneğinin Belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
4-İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Protokol Yapma Yetkisi hakkındaki yazısının görüşülmesi
5-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2023 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı hakkındaki yazısının görüşülmesi
6-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2024 Yılı Ücret Tarifesi Güncelleme hakkındaki yazısının görüşülmesi
7-Belediye birimlerinden gelen, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesine istinaden  Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması.
2024 Mayıs Dönemi Meclis toplantısında 6 gündem ve 2 gündem dışı olmak üzere toplam 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı, komisyon kararlarına ait dosyalar meclise sunuldu. Değerlendirilmesi gereken gündem maddeleri ise görüşülmek üzere ihtisas komisyonlarına havale edildi.
Meclis Toplantısında Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk; “Mayıs Ayı Meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Çalışmalarından dolayı belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi