Tekirdağ’da yerleşim yerlerine yakın ve arıcılık ile tarımsal üretim açısından önemli olan mutlak koruma altındaki bölgeye, Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesi yapılması planlanıyor.
Çevre dostu olarak tanımlanan yenilenebilir enerji modellerinden rüzgar enerjisi, uygun şartlarda  yapılmadığında bölge için  risk oluşturabiliyor.
Zorlu grup tarafından Çorlu, Marmaraereğlisi, Muratlı ve Süleymanpaşa ilçelerine bağlı 13 kırsal mahalleye 42 türbin ve enerji depolama tesisinin yer alacağı Rüzgar Enerji Santralinin, söz konusu bölge için tehdit oluşturacağı kaydediliyor.
RES’lere karşı olmadıklarını dile getiren TMMOB proje için planlanan bölgenin RES’e uygun olmadığını ve mutlak koruma alanı içerisinde yapılan tarım ve arıcılık faaliyetleri için risk oluşturacağını belirterek, projeye itiraz etti.
Bölgedeki köylüler ve  çevre örgütleri ile si-vil toplum kuruluşları da projeye itiraz etmeye hazırlanıyor.
Projenin yerleşim yerlerine yakın olması, kurumlar tarafından desteklenen arıcılık alanında mutlak koruma altındaki alanda olması ve “Büyük ova Koruma” alanı içerisinde yer alması, tarımsal bütünlüğü ve tarımsal verimi olumsuz etkileyeceği gerekçeleriyle itirazda bulunulacak.
Projenin, tarımla geçimin sağlandığı verimli topraklarda ve yerleşim yerlerinin içinde ol-duğunu söyleyen Köseilyas Mahallesi Muhtarı Mahir  Sadık, “Türkiye’nin en verimli toprakları burada. RES’ler daha uygun yerlere yapılabi- lir. Biz her şeye karşı değiliz. Uygun şartlarda, etrafa zarar vermeden yapılabilir” diyor.
Ayrıca projede bilimsel tespitlerin gözetilmediğine de dikkat çekiliyor.
Söz konusu türbinlerin yerleşim yerlerine 160-220 metre mesafede olmasının insan sağlığını olumsuz yönde etkilemesi, oluşabilecek herhangi bir mekanik arızanın yaratacağı riskler açısından yer  seçiminin  mevzuata da uygun olmadığı aktarılıyor.
Bilimsel tespitlerin tamamının gözetilmediği vurgulanırken, proje hazırlamada orman mühendisi, ziraat mühendisi ve meteoroloji mühendisi bulunmadığı, meteorolojik verilere bağlı olarak çevresel etkilerin belirlenmesi için uluslararası kabul görmüş ve EPA tarafından önerilen bir emisyon dağılım modeli ile modelleme yapılması gerektiği, modellemede Tekirdağ İstasyon verileri kullanıldığı, Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Çorlu, Muratlı bölge istasyon verileri kullanılmaması nede- niyle gerçek bir modellemeyi temsil etmediği kaydediliyor.
Ayrıca RES’lerin yoğunlaştığı bölgede arı popülasyonu kayıp yaşıyor.
Projenin ekolojik dengeye ve yerleşim alanlarına etkisi ise şu şekilde sıralanıyor:
-Söz konusu alan göçmen kuşların göç rotaları üzerinde bulunması nedeniyle en az bir yıllık izleme yapılmadığı ve göçmen kuşların durumları ile ilgili bilgiler ile proje hazırlamada bir ornitololoğun görüşü bulunmuyor.
-Tarım alanları ile otlaktaki rüzgar fırıldakları toprak yüzeyindeki nemli  havayı yukarı çekip , toprağın kurumasına, bitkilerdeki terlemenin artmasına ve toprak yüzeyindeki nemli havanın yok olmasına, tarım alanlarında üründe miktar ve kalite kaybına, otlaklardaki otların erken kurumasına sebep olur. Üretilen elektrik enerjisinden sağlanan gelirden çiftçinin ürün kaybı ile hayvanlarını beslemek için, vermek zorunda kaldığı ek yem parası tazminatı ödenmelidir.
-1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Revizyon Çevre Düzeni Planının 4 (dört) temel ilkesi olarak belirlenen ; sürdürülebilirlik, kırsal kalkınma ve nüfus kaybının önlenmesi, sanayi gelişiminin planlarla sınırlandırılması, entegre ulaşım sistemleri ile desteklenen işlevsel bağlantıların kurulması, ilkelerinden de  hareketle; özellikle kentsel yerleşim alanları, orman – tarım – mera alanları, yeraltı ve yer üstü su varlıkları maden alanları, depolama alanları, kentsel hizmet alanları, kültürel tarihi ve doğal çevrenin, toprağın, suyun kirlenmesine ve bu varlıkların korunmasına ilişkin olarak, getirilen düzenlemelerin uygun olup olmadığı, planın vizyonu ve ilkelerinin aynı alanda varlığını sürdüren değerlerle uyumu gözetilerek planlama ilkeleri bakımından yeterli değerlendirme yapılmamış.
Bir şeyi tam ve usulüne uygun yapmak bu kadar zor olmamalı. Sürdürülebilir enerji üretim modelleri arasında desteklenen RES’lerin, mevcut  koşullarda yapılması  Tekirdağ için oldukça riskli...
Yapılan yatırımlarda, geliştirilen projelerde ilgili mühendislerin yer almaması, bilimsel tespitlerin yapılmaması, bölgenin genel durumu, etkisi düşünülmeden, sadece belli bir kesimin ya da bireysel menfaatlerin değil, geniş kapsamda menfaatler düşünülerek yapılan projelerle, güçlü ülke olmak mümkün.