Filistinlilere destek amacıyla "Hayır Çarşısı" kuruldu Filistinlilere destek amacıyla "Hayır Çarşısı" kuruldu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKU) Senato Salonu’nda, Avrupa Birliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı” kapsamında desteklenen “CCAGP 088-TR21 Trakya Bölgesi’nde İklim Değişimine Uyum için Nötr Arazi Bozunumu (İklimTrak)” projesinin basına, ortaklarına ve iştirakçilerine tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Tanıtım toplantısına TNKU Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin (Proje sahibi), TNKU Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat, TNKU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal (Proje Ortağı), Edirne İl Tarım Ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt (Proje Ortağı), Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Dr. Ulaş Ay (Proje Ortağı), Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı (Proje İştirakçisi), Edirne Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Temsilcisi Dr. İrfan Öztürk (Proje İştirakçisi), Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Arş. Ens. Müdürü Dr. Gürkan G. Avcı (Proje İştirakçisi), Proje Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Konukcu, üniversite ve kurumlardan proje personeli yanında ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı.
TNKU Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yaptığı konuşmada  iklim değişiminin ülkemizi de tehdit ettiğini, üniversitenin ve özellikle Ziraat Fakültesinin ilgili bölümlerinde iklim değişimine uyum ile ilgili birçok çalışma ve projenin yürütüldüğünü, İklimTrak Projesi ile Kuraklık İzleme Merkezi’nin kurulmasına yönelik faaliyetlerin devem ettiğini belirtti. 
Ortaklar, iştirakçiler ve proje ekibine teşekkür etti, başarılar diledi.
Tekirdağ, Edirne Kırklareli İl Tarım ve Orman müdürleri  ise projede ortak olarak yer almaktan memnuniyet duyduklarını, tarımsal üretim ve gıda güvencesi açısından önemli olan Trakya Bölgesi’nde iklim değişimi ile ilgili Bakanlık bünyesinde yürütülen projeler ve kurumun faaliyetlerinden bahsederken; Bölge Araştırma Enstitülerinin müdürleri bölgede yapılan
araştırma çalışmalarına değindiler ve projeye iştirakçi olarak memnuniyetle katkı sağlayacaklarını bildirdiler.
Proje tanıtımını yapan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Konukcu, şu bilgileri verdi:
“Her yıl 9 milyon insan açlıktan ölmektedir. Gıda güvencesi için tarımsal üretimin 2050 yılına kadar %60 artırılması gerekmektedir. Ancak iklim değişimi bu hedefin önünde çok büyük bir engeldir. “İklimde Duyarlı Tarım” konseptine göre, tarımsal üretimin sürdürülebilir bir şekilde artırılması, iklim değişimine uyumun sağlanması ve aynı anda iklim değişiminin de önlemesi gerekmektedir. Birleşmiş Milletler 2023 Tarım Raporuna göre, dünyadaki tarım topraklarının %35’i tahrip olmuş (verim potansiyelini bir dereceye kadar kaybetmiş), 2050’de ise %90’ının tahrip olacağı öngörülmektedir. Sanayisi, tarımsal üretimi, ticari potansiyeli ve lojistik merkezi olması nedeniyle Trakya Bölgesi Türkiye’nin en önemli cazibe merkezlerinden birisidir. Yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde, Trakya Bölgesi’nde tarımın önemi daha da artacak, Türkiye’nin gıda güvencesi açısından kilit bölgesi haline gelecektir. Ancak iklim değişikliği, özellikle uzun dönemli kuraklıklar ve aşırı yağışlar yanında yoğun girdi (pestisit, kimyasal gübre) kullanımı, uygun olmayan tarım teknikleri, tarım üzerindeki sosyoekonomik baskı (şehirleşme, nüfus artışı göçler, yanlış arazi kullanımı gibi), erozyon, aşırı otlatma, organik madde azlığı gibi problemler tarım arazilerinin bozunumunu hızlandırmakta verim potansiyeli düşürmektedir. Devam eden arazi bozunumu, agroekolojik sistemlerin iklim değişikliğine karşı savunmasızlığını artırmakta, uyum çalışmalarını da boşa çıkarmaktadır. Bu nedenle; hem iklim değişikliğine karşı uyum faaliyetlerinde hem de iklim değişikliğini önlemede arazi bozunumunun belirlenmesi ve nötr arazi bozunum stratejilerin geliştirilmesi gerekir.”

Kaynak: Özge Ebecek