Kapaklı Belediye Meclisi, 2024 yılı mayıs ayı olağan toplantısını yapmak üzere Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda  4 Haziran Salı günü saat 14.00’de toplanacak. 

Toplantıda şu konular görüşülecek:
- Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunulan 15.05.2024 tarih 70289 sayılı belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 12 ay süreli araç ve iş makinesi kiralama hizmeti alımı konulu yazısının görüşülmesi.
- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 27.05.2024 tarih 71385 sayılı Atatürk Mahallesi 1540 ada 9 parselde bulunan 74,72 m² belediye hissesinin hissedarına satışı konulu yazısının görüşülmesi.
- Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından sunulan 27/05/2024 tarih 71405 sayılı dolu kadro değişikliği konulu yazının görüşülmesi.
- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından sunulan 27.05.2024 tarih 71396 sayılı  ayrı toplanması gereken atıkların geri dönüşümü ve bertarafı amacıyla yetkili kuruluşlar ile sözleşme yapılması  konulu yazının görüşülmesi.
- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 30/05/2024 tarih 71635 sayılı Atatürk Mahallesi 2004 ada ile 1616 ada arasında kalan yola ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konulu yazının görüşülmesi.
- Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 30/05/2024 tarih 71531 sayılı  borçlanma konulu yazının görüşülmesi.
- Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 30.05.2024 tarih 71665 sayılı katı atık toplama hizmetlerinde kullanılmak üzere 15 ay süreli  araç ve iş makinesi kiralama hizmeti alımı konulu yazısının görüşülmesi.

Kapaklı ve Saray’ın su sorunu çözülüyor Kapaklı ve Saray’ın su sorunu çözülüyor

- Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 31/05/2024 tarih 71676 sayılı ödenek aktarımı konulu yazısının görüşülmesi. 
- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 31.05.2024 tarih 71678 sayılı 2078 ada 1 parsel taşınmazın tahsisinin kaldırılması ve üzerinde yapılı tenis kortları ve sosyal tesis binasının devir alınması konulu yazısının görüşülmesi.
- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 31.05.2024 tarih 71708 sayılı Kapaklı Karaağaç Mahallesi 343 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği konulu yazının görüşülmesi

Kaynak: Haber Merkezi