Belediye Meclis Toplantısı, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığını yeniden kazanan Vahap Akay başkanlığında yapıldı. 
Belediye Meclisi Başkanlık Divanı’na Meclis’in en genç Meclis üyeleri olan Beyza Kurt ve Bünyamin Sönmez’in katip üye olarak yerini almasının ardından ilk olarak açılış ve yoklama yapıldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Meclis Birinci Başkan Vekili ve Meclis İkinci Başkan vekili seçimleri yapıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda Meclis Birinci Başkan Vekilliğine Bulut Becerik, İkinci Başkan Vekilliği görevine ise Yunus Erçin oy çokluğu ile seçildi.

KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ 
Meclis gündeminin ikinci maddesinde yer alan Meclis Divan Katipliği Seçiminde ise Divan katipliği Asil Üyeliklerine Beyza Kurt ve Tunay Çınar seçilirken, Encümen Üyeliklerine ise Abdullah Şakrak, Aynur Sezer ve Bülent Tansalıç seçildiler. 
Encümen Üyeliği seçiminin ardından yapılan İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliği seçimlerine Ümit Kök, Nilgün Yaman, Gökay Keleşoğlu, Saim Ünal ve Orhan Yazıcı seçilirken, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine Mehmet Kadak, Murat Temel, Beytullah Coşkun, Habip Çelik, Ali Çolak, Tarife komisyonu Üyeliklerine ise Caner Kurtoğlu, Beyza Kurt, Suat Özgücü, Bünyamin Sönmez ve Nuran Yeşil oy birliği ile seçildiler.

BİRLİK ÜYELERİ BELİRLENDİ
Komisyon üyelikleri seçimlerinin ardından belediyeyi Marmara Belediyeler Birliği’nde temsil etmek üzere Başkan (Doğal Üye) haricinde 1 asil ve 1 yedek üye seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucu Marmara Belediyeler Birliği Asil üyeliğine Bülent Tansaliç, Yedek Üyeliğine Suat Özgücü, Trakya Belediyeler Asil Üyeliklerine Murat Temel, Yunus Erçin ve Yedek Üyeliğine Saim Ünal, Ege ve Marmara Belediyeler Birliği Asil Üyeliklerine Cevdet Aykaç, Caner Kurtoğlu, Mehmet Kadar ve Yedek Üyeliğine Abdullah Şakrak seçildiler.

"Sağlıkçı" olma hayali gerçek oldu "Sağlıkçı" olma hayali gerçek oldu

ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA MECLİSİ SEÇİMİ YAPILDI
Belediye Meclis gündeminin onuncu maddesinde yer alan Çerkezköy Belediye Meclis Toplantısı’nın sesli veya görüntülü cihazlarla kayıt altına alınması oy birliği ile kabul edildikten sonra Çerkezköy Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ nün 04.04.2024 gün ve 13871309  sayılı Çiftçi Malları Koruma Meclisine Üye seçiminin müzakeresi görüşüldü. 
Yapılan oylama sonucunda Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Çiftçi Malları Murakabe Heyeti Asil Üyeliklerine Yılmaz Mardin, Serkan Maytalman, Sedat Ak, Mesut Bayko ve Mülayim Ürkmez seçilirken, Yedek Üyeliklere Gökhan Aydın, Erdal Var, Erkan Vardar, İlken Çelik ve Mesut Mardin seçildiler.

OSB SEÇİMLERİ YAPILDI
Ardından Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının 02.04.2024 gün ve 2024/120 sayılı Çerkezköy Belediyesi’ni temsilen Yalıboyu  Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde görev almak üzere 5 asil ve 5 yedek üyenin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yalıboyu OSB Müteşebbis Heyeti Asil Üyeliklerine Orhan Yazıcı, Murat Temel, Caner Kurtoğlu, Abdullah Şakrak ve Cevdet Aykaç seçilirken, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine ise Mehmet Kadak, Yunus Erçin, Beytullah Coşkun, Bulut Becerik ve Bülent Tansaliç seçildiler.
Daha sonra Meclis gündeminin 14. maddesinde yer alan 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 32. maddesi gereği, Sosyal Denge sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hakkındaki İnsan kaynakları Eğitim Müdürlüğü’nün 03.04.2024 gün ve 87668 sayılı müzekkeresini görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
FAALİYET RAPORU KABUL EDİLDİ
Meclis gündeminin 15. maddesinde yer alan Denetim Komisyon Raporunun Meclise sunulmasının ardından Çerkezköy Belediyesi Personel A.Ş.’nin iş ve işlemkleri ile ilgili Belediye Başkanı Vahap Akay’a yetki verilmesinin kabul edildi ve Belediye Meclis toplantısı Çerkezköy Belediye Başkanlığının 2023 yılı Faaliyet Raporu’nun Belediye Meclisi’nde görüşülerek oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi