Bayram sonrası eski beslenme düzenine geçin Bayram sonrası eski beslenme düzenine geçin

2013 yılında ilk kez il düzeyinde gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırmasına ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan “Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2023” haber bülteninden yararlanarak bir basın bülteni
hazırlandı.

Buna göre, Türkiye’nin %52’si mutlu. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2022 yılında %49,7 iken 2023 yılında 3,0 puan artarak %52,7 oldu.
Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2022 yılında %15,9 iken 2023 yılında 2,2 puan azalarak %13,7 olarak gerçekleşti.
Genel mutluluk düzeyi (%), 2003-2023

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2022 yılında %46,5 iken 2023 yılında %50,3 oldu.
Kadınlarda ise bu oran, 2022 yılında %52,7 iken 2023 yılında %55,1 oldu.
Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2023 yılında %56,4 iken evli olmayanlarda bu oran, %45,8 olarak gerçekleşti.
Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %53,2’sinin, evli
kadınların ise %59,5’inin mutlu olduğu gözlendi.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 18-24 yaş grubunda mutluluk oranı, 2022 yılında %47,9 iken 2023 yılında 6,1 puan artarak %54,0 oldu.
Mutluluk oranının 55 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise azaldığı gözlendi. Mutluluk oranı 55-64 yaş grubunda bir önceki yıla göre 2,8 puan azalarak %49,7 olarak tahmin edildi. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise 2022 yılında %57,7 iken 2023 yılında 1,7 puan azalarak %56,0 oldu.

Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde; 2020 yılında birinci sırada %18,5 ile işsizlik, ikinci sırada %17,3 ile hayat pahalılığı, üçüncü sırada %17,2 ile eğitim yer aldı. 2023 yılında hayat pahalılığı %33,8 ile ilk sırada yer alırken, %16,5 ile eğitim ikinci sırada ve yoksulluk %13,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi