TREDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, 2011 yılında özelleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından bölgenin enerji altyapısını güçlendirmek için yatırım çalışmalarına ara vermeden devam eden kurumun,  hizmet bölgesine yaptığı yatırımların toplamı 2011-2022 arasında 6,7 milyar TL’yi geçti. Bu yıl
hayata geçirilen 1,4 milyar TL’lik yatırımla bu rakam 7,7 milyar lirayı bulacak.
Yıl içinde şebeke yatırımlarından en büyük payı kırsal bölgeler alıyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde 1,2 milyondan fazla elektrik abonesine hizmet veren Trakya Elektrik
Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), faaliyet alanı içinde yer alan her noktaya kesintisiz enerji sağlamak ve güçlü bir
enerji altyapısı oluşturmak hedefiyle yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Özelleştirme
sürecinin tamamlandığı 2011 yılından, 2022 yılı sonuna kadar 3 ildeki yatırımlarının toplamı 6 milyar
277 milyon TL’ye ulaşan TREDAŞ’ın bu yıl gerçekleştireceği yatırımların tutarı 1 milyar 472 milyon
TL’yi bulacak. 2023 sonu itibarıyla, hizmet bölgesine 13 yılda yaptığı yatırımlarının toplamı da 7 milyar 750 milyon TL’yi aşacak.

Birden fazla nöbet için de ücret talebi Birden fazla nöbet için de ücret talebi

BU YIL KIRSAL ŞEBEKEYE AYRILAN PAY 697,8 MİLYON TL
Elektrik dağıtım sektörünün ekonomik ve sosyal kalkınmada stratejik bir öneme sahip olduğuna işaret
eden TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, “Enerji güvenliğini sağlamak, ekonomik kalkınmayı
desteklemek için bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırım planlamalarını yapıyor ve hayata
geçiriyoruz. Bu kapsamda 2023 yılı için bölgemize 1 milyar 472 milyon TL yatırım yapacağız. Bunun
yaklaşık yüzde 80’i yani 1 milyar 170 milyon TL’lik bölümünü şebeke yatırımları oluşturacak. Şebeke
yatırımları içinde ise en büyük payı 697,8 milyon TL ile kırsal bölgeler alacak” dedi.

YERALTI HATLARININ ORANI İKİYE KATLANDI
Özelleştirme sonrasında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’ndeki enerji altyapısını güçlendirmek için
yaptıkları yatırımların toplamının bu yılın sonunda 7 milyar 750 milyon TL’ye ulaşacağını kaydeden
Bilgili, “Devir öncesinde hizmet bölgemizde yeraltı hat oranı yüzde 11, havai hat oranı ise yüzde
89’lardaydı. 2022 sonunda havai hatların oranı yüzde 78 olurken, yeraltı hat oranımız yüzde 22’ye
ulaştı. Şehir merkezlerimizde hemen hemen hatlarımızın tamamını yer altına aldık. Yeni tesis
yatırımları ile yeraltı hatlarımızın tüm şebekedeki oranı yaklaşık olarak her yıl yüzde 1-2 oranında artış
göstermekte. Tüm bu çalışmalarımızın sonucunda bölgemizdeki kesinti süreleri ve sayılarında ciddi bir
azalma sağladık. Özelleştirme süreci ile bölgemizde müşteri başına düşen ortalama kesinti süresinde
yüzde 78, müşteri başına düşen ortalama kesinti sayısında ise yüzde 62 oranında iyileşmeler
sağlanmıştır. Bu sırada bölgede yarattığımız istihdam da arttı. 2011 yılı ile kıyaslandığında çalışan
sayımız yüzde 100’e yakın artarak 862’ye ulaştı” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İlkay Danacılar