Yağmur, çamur getirdi Yağmur, çamur getirdi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı istatistiki bölge sınıflaması 2. düzeye (26 bölge) göre İşgücü İstatistiklerinden TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) İlleri İşgücü İstatistikleri, 2023 konusunda bir basın bülteni hazırladı.
Türkiye’de “İşsizlik Oranı” 2023 yılı için %9,4 ve TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
bölgesinde ise %7,6 olarak tahmin edildi.
Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,0 puan azalarak %9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda %12,6 olarak tahmin edildi. 
İşsizlik oranı en yüksek bölge %17,2 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) iken, işsizlik oranı en düşük bölge %4,9 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.
Türkiye geneline bakıldığında TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesi (%7,6) ile 26 bölge
içerisinde en düşük işsizlik oranına sahip 19. bölge oldu. 
İstihdam oranı en yüksek bölge TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) oldu.
En yüksek istihdam oranı %54,5 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi’nde gerçekleşti.
En düşük istihdam oranı ise %37,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu.
Ülkemizde istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puan artarak %48,3 oldu. Bu oran erkeklerde %65,7 iken kadınlarda %31,3 olarak gerçekleşti.
İşgücüne katılma oranı en yüksek bölge TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) oldu.
En yüksek işgücüne katılma oranı %59,0 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi’nde
gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise %42,3 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu.
Ülkemizde işgücü 2023 yılında bir önceki yıla göre 562 bin kişi artarak 34 milyon 896 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak %53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,2, kadınlarda ise %35,8 oldu.
Genç nüfusta işsizlik oranı %17,4 oldu.
Ülkemizde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 2,0 puan azalarak %17,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,3, kadınlarda ise %23,2 olarak tahmin edildi.

Kaynak: Haber Merkezi