Tekirdağ'da 8 şüpheli gözaltında Tekirdağ'da 8 şüpheli gözaltında

Geçen hafta Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde gerçekleşen uluslararası katılımlı “Toprak Sağlığı ve İklim Değişikliğine Uyum Kongresi” organizasyon komitesi, kongre
sonrasında etkinliğin devamı olarak Bulgaristan’ın Plovdiv Ziraat Üniversitesine iki günlük bir çalışma ziyareti yaptı.
Ziyarete Tekirdağ NKÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Tuna, Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. A. Halim Orta ve Prof. Dr. Yeşim Ahi ile NKÜ Ziraat Fakültesini ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri’nin Vermont Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Uzman Araştırmacı Lindsey Ruhl katıldı.
Ziyarette kongreye davetli konuşmacı olarak katkı sağlayan Doç. Dr. Zvezdomir Jelev’in
yaklaşık 7-8 yıl önce ABD’nin Cornell Üniversitesi ile birlikte başlattığı proje kapsamında toprak sağlığını koruyucu toprak işleme teknikleri ve örtü bitkileri uygulamalarını çiftliklerinde uygulamaya başlayan iki çiftlik ziyaret edilerek, toprağın sağlığı ile yakın ilgisi
olan ve kolayca gözlemlenebilen olumlu değişimler (solucan ve mikrobiyal aktivitede artış, agregatlaşmada iyileşme, organik madde artışı, erozyonda azalma vb.) yerinde incelendi ve üreticilerin görüşleri birinci ağızdan dinlendi.
Ziyaret edilen çiftliklerden biri, tüm ekim alanlarında anıza direkt olarak ekim yaparken, diğer çiftlikte azaltılmış toprak işleme yöntemlerinin kullanıldığı görüldü. Örtü bitkilerinin her iki çiftlikte de yetiştirildiği tespit edildi. Çiftliklerin her ikisinin de 10.000 dönümün üzerinde
ekim alanına sahip olduğu ve her ikisinin de direkt ekim ve diğer koruyucu toprak işleme yöntemleri için en uygun aletlere sahip oldukları gözlendi.
Günün sonunda Plovdiv Ziraat Üniversitesinde bir değerlendirme toplantısı ile yapılabilecek iş birlikleri ve ortak çalışmalar tartışıldı.

Kaynak: Haber Merkezi