Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Ada, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Zeki Değirmenci, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Cemal Polat imzalı “gıdaya erişim her geçen yıl daha da zorlaşıyor” başlıklı bir açıklama yapıldı.
Bu yılı, gıdaya ulaşmanın en zor yılı olarak tanımlamanın yanlış olmayacağı belirtilen açıklamada, “Pandemi döneminde bile bu kadar sıkıntılı günler yaşamamıştık. Yanlış ekonomi politikaları, tarım üretiminin hızla azalması, emekçi ve emekli ücretlerinin açlık sınırının altında kalması, bırakın sağlıklı beslenmeyi, karnımızı doyurmayı bile lüks haline getirmiştir. Pandemi süreci, son 10 yılda artan etkilerini yaşamakta olduğumuz iklim değişikliği, su kaynaklarının kirlenmesi, ormanların, sulak alanların ve çevrenin tahrip edilmesi, tarım alanları ve meraların amaç dışı kullanılması, artan nüfus, mülteci akını gibi sorunlar yakın gelecekte su krizine, toprak kıtlığına ve dolayısıyla gıda krizine neden olacaktır” ifadeleri kullanıldı. 

SUYUN ÖNEMİ VURGULANDI

Suyun, dünyada canlı hayatın devamı için gerekli olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Su olmazsa hayat olmaz. Dünya yüzeyinin dörtte üçü, vücudumuzun %50’sinden fazlası su içerir, yine gıdamızı üretmek ve yaşamak için suya ihtiyaç duymaktayız.
İklim değişikliği, özellikle son yıllarda insan eliyle ‘kriz’ haline dönüştürülerek, aşırı yağışlar, su baskınları, can kayıpları, aşırı sıcaklar, kuraklık olarak dünya ülkelerinin gündeminde
sıkça yer almaktadır. İçilebilir su kaynaklarımızın ve tarımsal üretimin hızla azalması, yönetenler tarafından sorun çözücü tarım, gıda ve su politikalarının oluşturulmaması, gelecek
için duyulan endişeleri arttırmıştır. Özellikle Covid-19 pandemisi, dünyaya gıdanın stratejik önemini ispatlamıştır. Tedarik kanallarında yaşanan aksamalar, ‘kendi kendini besleyen ülke’ olmanın hayati önemini gözler önüne sermiştir. Karnınız açsa, içecek suyunuz yoksa son model arabanızın,
elektronik cihazların hiçbir kıymetinin olmadığını, pandemi döneminde hepimiz yaşayarak öğrenmek zorunda kaldık.
Ne acıdır ki, 21.yüzyılda bu gerçeği tecrübe eden ülkeler, pandemi biter bitmez Ukrayna-Rusya savaşının çıkmasına göz yummuş, geçen hafta da Filistin-İsrail savaşının yeniden
başlamasına engel olmamıştır.”

“SIFIR AÇLIK” HEDEFİ TUTMADI

 İklim değişikliğinin sebep olduğu ciddi sorunların çözümü için
hızlı adımların atılması gerekirken, savaşların çıktığı, küresel çıkar çatışmalarının büyüdüğü, gelir adaletsizliğinin artmaya devam ettiği, çocukların, gençlerin sağlıklı beslenemediği ve gelecek planlarının yapılamadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Birleşmiş Milletler öncülüğünde, 193 ülkenin 2019 yılında imzaladığı ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan SIFIR AÇLIK, 2030 için ulaşılabilir olmaktan çok uzaktadır. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği günlerin, maalesef başka bahara kaldığı
görülüyor. Gıda güvencesinin sağlanamadığı bir dünyada, adil ve demokratik bir düzen içinde yaşayabilmek hayal olacaktır. Bugün dünyada 800 milyonun üzerinde insan yani her 10
kişiden biri yatağa aç girmektedir. Ülkemizde ise insanlarımızın %22`si yeterli gıdaya ulaşamamakta %8,5`u ise açlık sınırında yaşamaktadır. İnsanlık için kabus olan bu yokluğu ve yoksulluğu yenmek için sorumluluk almak hepimizin ortak toplumsal görevidir. Unutulmamalıdır ki, dünya üzerinde üretilen tarım ve gıda ürünleri 8 milyarı geçen dünya nüfusunu beslemeye yetecek miktardadır. Eğer dünyada açlık varsa bu yetersiz bitkisel ve hayvansal ürünler ve gıda arzından değil, adaletsiz gelir dağılımından kaynaklanmaktadır.  Yaşadığımız gıda krizinden kurtulabilmek; rant ve beton ekonomisi yerine üretim ekonomisini, sermayenin öncelikleri yerine kamusal ve toplumsal çıkarları, gündelik politikalar yerine planlı kalkınmayı önceleyen kamucu tarım ve gıda politikalarını savunmakla ve yaşama geçirmekle mümkündür. ‘Su hayattır, su gıdadır’ sloganı ile kutlanan 2023 Dünya Gıda Günü  için 15 Ekim 2023
Pazar günü düzenlediğimiz sempozyum, TMMOB’a bağlı Gıda, Kimyave Ziraat Mühendisleri odalarımızın ortak çalışmasının ürünüdür. Cumhuriyetimizin 100.yılında kurucu değerlerimizi, laiklik başta olmak üzere sonuna kadar savunacağımızı, ülkemizin sanayileşmesinde ve kalkınmasında biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının büyük katkıları olduğu gerçeği ile ‘boşuna okumadık’ diyerek meslek itibarımız ve haklarımız için mücadele edeceğimizi bir kez de buradan dile getirmek isterim. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odaları olarak; açlığın, yokluğun ve yoksulluğun son bulduğu, hakça ve adil paylaşımın olduğu bir ülke ve dünya özlemiyle bilimden, üretimden, insandan, emekten, doğadan, kamu yararı ve toplum çıkarından yana tutumumuz sürecektir.”

Editör: Trakya Gazetesi