74 binden fazla kitapla 7 gün 24 saat hizmet verecek 74 binden fazla kitapla 7 gün 24 saat hizmet verecek

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 4. Olağan Toplantısı’nda alınan karar kapsamında “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Tekirdağ’da İstihdamın Bugünü ve Geleceği Sempozyumu” düzenlendi. 

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı ve Çorlu Ticaret
Sanayi Odası iş birliğinde, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Enis Sülün Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyuma katılım yoğun oldu. 

Sempozyumda Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı duruşuyla anıldı.
Oturumların başkanlığını Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Vatansever’in yaptığı sempozyumun 1. oturumunda, Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar Esen tarafından “Tekirdağ İlinde İşgücü Piyasasının Yapısı ve
İstihdamın Bugünü” konularında; Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz
Karadeniz tarafından “Çalışma Hayatında Değişim - Dönüşümler ve Sosyal Güvenlik”
konularında bilgilendirmeler yapıldı. Sempozyumun 2. oturumunda, Tekirdağ İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü İsmail Yılmaz tarafından “Tekirdağ İlinde Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünü ve Geleceği” konularında; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Vatansever tarafından “İnsan Kaynakları
Yönetiminin Geleceği ve Çalışmanın Geleceğindeki Rolü” konularında bilgilendirmeler yapıldı.

“İSTİHDAM ARTTIKÇA YATIRIM OLANAĞI DA ARTAR”

Tekirdağ Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, 
sempozyumun açılış konuşmasında, istihdamın, ekonomik büyümeye ve refah düzeyinin artmasına katkıda bulunduğunu, istihdam arttıkça, ülkedeki nüfusun satın alma gücünün arttığını, daha fazla satın alma gücü, üretim ve ticaretin artmasını sağladığını, istihdam arttıkça, ülkede daha fazla gelir elde edildiğini,
ülkede daha fazla harcama ve yatırım olanağının oluştuğunu belirtti. 
Karabulut, Tekirdağ’ın denize kıyısının bulunması, gelişmiş limanlarının olması, Avrupa geçiş güzergahında yer alması, güçlü kara yolu ve demir yolu altyapısına sahip olması, Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul iline komşu olması gibi sebeplerden dolayı, hem
yerli hem de yabancı sermayeli sanayi işletmeleri tarafından en çok tercih edilen iller arasında
bulunduğunu ifade etti. 

Vatansever, sempozyumda yaptığı konuşmada, ortak-müşterek yarar İnsan Kaynakları Yönetiminin odağını verimlilik ve karlılık hedefleri yerine; sosyal
sorumluluğa, çevreye, sürdürülebilirliğe yöneltmesi sonrasında 4. aşama olarak ele alındığını,
buna göre “Kaynak” değil de “Kültür” Yöneticileri (People & Culture Managers); çalışma yaşamında insan hakları, demokrasi, eşitsizlik, yoksulluk ve iklim üzerinde somut etkisi olacak “dıştan-içe” bir yaklaşım izlemesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Oğuz Karadeniz, endüstri 4.0 ile birlikte
çalışma hayatında değişimlerin-dönüşümlerin meydana geldiğini, gelecek yıllarda günümüzde
olan birçok mesleğin yok olabileceğini, yeni mesleklerin hayatımıza gireceğini, çalışma saatlerinin, sosyal güvenlik sistemlerinin buna göre yeniden yapılanması gerektiğini belirtti.

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar Esen ise 
Tekirdağ ilinin, sanayi, tarım, turizm, hizmet ve inşaat sektörlerinde gelecek yıllarda etkinliğini arttıracağını, İstanbul’un yeniden yapılandırılması kapsamında Trakya bölgesine bu zamana kadar birçok işletme göçü olduğunu, yeni gelecek firmaların katma değeri yüksek ihracata dönük ürünlere yatırım yapan ve deniz yolu taşımacılığına uygun
firmalardan seçilmesi halinde bölge ekonomisine ve işgücüne önemli katkı yapacağını belirtti.
Cumhuriyet’in kurulduğu ilk yıllardan günümüze Tekirdağ ilinin sanayisindeki, mesleki
ve teknik eğitimdeki gelişim süreci hakkında bilgi veren Esen, Tekirdağ’da ilk ciddi sanayi tesisinin 1931 yılında kurulan Tekel Şarap Fabrikası olduğunu, 1970’li yılların
başında tarımsal üretime dayalı olarak un ve yağ fabrikaları kurulmaya başlanıldığını, 1973
yılında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinin kurulduğunu, tarımsal üretime bağlı olarak
1975 yılında Trakya Birlik yağ fabrikası kurulduğunu, 1980’li yıllarda tekstil ağırlıklı sanayi
firmaların İstanbul’dan Tekirdağ’a göç etmeye başladığını söyledi.

Esen, sanayi tesisi sayısının 100’ün üzerine
çıktığını, buna bağlı olarak Tekirdağ ilinin yoğun bir işgücü göçü almaya başladığını, 1990’lı
ve 2000’li yıllarda sanayi göçü hızlanarak sanayi tesisi sayısının Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı ve
Ergene ilçelerinde yoğunlaşarak 1.000’lere yaklaştığını, bugün itibariyle Tekirdağ ilinde 14
OSB, 1 Serbest Bölge mevcut olduğu, sanayici sayısının 3.200’lere yaklaştığını, Tekirdağ
ilinde 116 yabancı sermayeli firmanın 123 tesisi bulunduğu, en fazla 32 firmayla
Almanya’nın birinci, 14 firmayla Hollanda’nın 2., 8 firmayla İtalya’nın üçüncü sırada
olduğunu dile getirdi. 

TEKİRDAĞ’DA 31 ÜLKEDEN FİRMALAR VAR

Esen,  toplam 31 ülkenin firmalarının bulunduğunu, İSO verilerine göre Türkiye’de en büyük birinci ve ikinci 500 listesinde yer alan 121 firmanın Tekirdağ’da tesisinin
bulunduğunu belirtti. 
Tekirdağ İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen, gelişen teknoloji ile birlikte insan gücüne olan ihtiyacın azaldığını, Endüstri 4.0 ile birlikte çalışma hayatında vasıflı vasıfsız işlerin yeniden tanımlanacağını, daha önce vasıflı olarak tanımlanan işlerin büyük bir bölümünün vasıfsız iş
statüsüne dönüşebileceğini, bununla birlikte gelişen teknolojinin yeni iş kollarını ortaya
çıkacağını, yeni iş kollarının personel ihtiyacının karşılanması için İŞKUR’un, iş ve meslek
danışmanlığı hizmetleri başta olmak üzere aktif işgücü piyasası programları ile ilgili kurum ve
kuruluşlarla, işverenlerle, iş arayanlarla işbirliği halinde olacağını söyledi. Esen, Ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) gençlerin istihdama kazandırılması için
İŞKUR NEET İş Avcılığı modeli uyguladıklarını, bu model kapsamında 14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla 1417 gencin işe yerleştirildiğini, 8 gencin ise İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı sayesinde meslek edindiğini belirtti.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü İsmail Yılmaz, güçlü sanayisi verimli toprakları, nitelikli turizm potansiyeli ile bölge ve ülke sanayisine sağladığı katkılar göz önünde
bulundurulduğunda ülkenin kalkınmasında önemli bir yere sahip olan Tekirdağ’da sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ve 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış kalifiye işgücünü yetiştirmenin son derece önemli bir husus arz ettiğini, Mesleki ve Teknik Eğitimin güçlü, dinamik
ve okul sanayi işbirliğini önceleyen, sektörle ortak yönetim anlayışı çerçevesinde eğitim faaliyetlerini planlamanın ve güncellemenin önemli olduğunu belirtti.
Yılmaz, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yapmış olduğu okul sanayi işbirliği
çalışmaları, öğrencilerin mezuniyet sonrası alanında istihdam edilmesini destekleyen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Tekirdağ ilinin orta öğretim düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitiminin bugünkü görünümü ve meslek lisesi mezunlarının sahip olduğu avantajlarla ilgili bölgenin sanayi yapısı, sektörel kümelenmeler doğrultusunda meslek liselerinde eğitim
verilen yeni alan ve dalların açılması, geçerliliğini yitirmiş alan ve dalların ise kapatılması
gerektiğini ifade etti.

Tekirdağ ili protokolü, ticaret ve sanayi odaları başkanları ve üyeleri, organize sanayi bölgesi
temsilcileri ile diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işverenler, insan kaynakları
yöneticileri, öğrenciler sempozyuma büyük ilgi gösterdi. Konuklar interaktif olarak istihdam,
eğitim, çalışmanın geleceği ile ilgili sorularını sempozyum konuşmacılarına sordular.
Sempozyum, yapılan değerlendirmelerin ardından konuşmacılara plaket takdim edilmesiyle
Sona erdi.

Kaynak: Özge Ebecek