Türkiye İstatistik Kurumu, “İstatistiklerle Aile, 2023” bülteninden yararlanarak “İstatistiklerle Aile, 2023 Tekirdağ İli Özel” konulu bir basın bülteni hazırladı. 
Buna göre Tekirdağ ortalama hane halkı büyüklüğü sıralamasında 3,05 ile en düşük 42. il oldu.
Hane halkı, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta yaşayan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur. Diğer bir ifade ile hane halkı, bir aileden oluşabileceği gibi birden fazla aileden de oluşabilmektedir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye’de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğünün, azalma eğilimi göstererek 2023 yılında 3,14 kişiye düştüğü görüldü. Türkiye’de 2023 yılında ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 4,86 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 4,67 kişi ile
Şanlıurfa ve 4,61 kişi ile Batman izledi. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,54 kişi ile Çanakkale oldu. Bu ili, 2,60 kişi ile Giresun ve 2,61 kişi ile Balıkesir izledi.
Tekirdağ ili ise 3,05 ile en düşük 42. il oldu.
Tekirdağ tek kişilik hane halkı oranının en yüksek olduğu il sıralamasında 56. il oldu.
 İllere göre hane halkı tipleri incelendiğinde, 2023 yılında tek kişilik hane halklarının oranının en yüksek olduğu ilin %30,4 ile Gümüşhane olduğu görüldü. Gümüşhane ilini %29,2 ile Tunceli ve %29 ile Giresun izledi. Diğer yandan tek kişilik hane halklarının oranının en düşük olduğu il ise %11,1 ile Batman oldu. Bu ili %11,8 ile Van ve %11,9 ile Diyarbakır izledi. Tekirdağ ili ise %18,4
ile en yüksek 56. il oldu.
Tekirdağ tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu 24. il
oldu.
Tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu il, 2023 yılında %72,2 ile Gaziantep oldu. Gaziantep ilini %71,7 ile Diyarbakır ve %71,6 ile Şanlıurfa takip etti. Tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranının en düşük olduğu il ise %50,8 ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane ilini %50,9 ile Tunceli ve %54,1 ile Artvin izledi. Tekirdağ ili ise %65,8 ile en yüksek 24. il oldu.

AKRABA EVLİLİĞİ AZ

Ulaşımda stratejik plan hazır Ulaşımda stratejik plan hazır

Akrabasıyla evli olan bireylerin en az olduğu yedinci il Tekirdağ oldu.
 Toplam resmi evlenmeler içindeki akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde, 2023 yılında toplam evli bireyler içinde son evliliğinde akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranının en fazla olduğu il %20,1 ile Mardin oldu. Bu ili %18,7 ile Şanlıurfa ve %16,8 ile Diyarbakır izledi. Akraba evliliği yapmış bireylerin oranının en az olduğu il ise %1,1 ile Edirne oldu. Bu ili %1,5 ile Kırklareli ve %2 ile Çanakkale izledi. Tekirdağ ili ise %4,1 ile yedinci sırada yer aldı.
Akraba evliliği oranının en düşük olduğu iller arasında %2,1 ile 44. sırada yer adlı.
Akraba evliliği oranı illere göre incelendiğinde, 2023 yılında akraba evliliği oranının en yüksek
olduğu ilin %17,7 ile Şanlıurfa olduğu görüldü. Bu ili, %12,4 ile Siirt ve %12,3 ile Muş izledi.
Akraba evliliği oranının en düşük olduğu il %0,5 ile Edirne oldu. Bu ili %0,6 ile Kırklareli ve Bartın izledi. Tekirdağ ili ise en düşük iller arasında %2,1 ile 44. sırada yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi