Tekirdağ 1,45 çocuk ile toplam doğurganlık hızı en düşük 48. il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından derlenmiş olan doğum verileri kullanılarak  “Tekirdağ İli Doğum İstatistikleri” konusunda bir basın bülteni hazırlandı.
Buna göre 2023 yılında Türkiye genelinde canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 oldu. Canlı doğan bebeklerin %51,3’ü erkek, %48,7’si kız oldu. Tekirdağ’da canlı doğan bebek sayısı 2023 yılında 12 bin 306 olarak kayıtlara geçti.  Bu bebeklerin 6 bin 263’ü (%50,9) erkek, 6 bin 43’ü (%49,1) ise kız olarak dünyaya geldi.  Tekirdağ ili 1,45 çocuk ile toplam doğurganlık hızı en düşük 48. il oldu. 
Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor. 

NKÜ’de “kentsel diplomasi” ele alındı NKÜ’de “kentsel diplomasi” ele alındı

DOĞURGANLIK HIZI AZALDI
Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2023 yılında 1,51 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2023 yılında 1,51 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını gösterdi.
Tekirdağ ilinin doğurganlık hızı ise 2023 yılında 1,45 oldu. İllerin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2023 yılında 3,27 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 2,72 çocuk ile Şırnak, 2,40 çocuk ile Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,13 çocuk ile Bartın oldu. Bu ili 1,14 çocuk ile Zonguldak ve Karabük, 1,16 çocuk ile Kütahya izledi. Tekirdağ ise 1,45 ile 48. sırada yer aldı.

2023 yılında Tekirdağ ili kaba doğum hızında binde 10,7 oldu. Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Türkiye genelinde kaba doğum hızı binde 11,2 olurken, Tekirdağ ilinde bu oran binde 10,7 oldu. Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2023 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 24,8 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 22,0 ile Şırnak, binde 19,3 ile Mardin izledi. Kaba
doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 6,9 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 7,2 ile Bartın,
binde 7,6 ile Karabük izledi.
Kaba doğum hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2023 Tekirdağ ilinde ilk doğumdaki ortalama anne yaşı 27,2 oldu.

İLK DOĞUMDA ORTALAMA ANNE YAŞI 27,2
İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2023 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 29,0 ile Artvin ve Tunceli oldu. Bu illeri 28,6 yaş ile İstanbul, 28,4 yaş ile Trabzon ve Rize izledi. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 24,2 ile Muş ve Ağrı oldu. Bu illeri 24,4 yaş ile Şanlıurfa, 24,8 yaş ile Gaziantep izledi. Tekirdağ’da ilk doğumda ortalama anne yaşı 27,2 oldu.

Kaynak: Haber Merkezi