“Hans tatilde, Hasan Amca bulaşık yıkıyor” “Hans tatilde, Hasan Amca bulaşık yıkıyor”

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı ekim ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden “Tekirdağ ili, trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları” konusunda bülten yayımladı. 
Buna göre 2023 yılı ekim ayı sonu itibarıyla Tekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 319 482 oldu. Yine aynı dönemde Tekirdağ’daki toplam 319482 motorlu kara taşıtının; 164 911'i (%51,6) otomobil, 5 817’si (%1,8) minibüs, 5 461’i (%1,7) otobüs, 50 350’si (%15,8) kamyonet, 12 369’u (%3,9) kamyon, 46 111’i (%14,4) motosiklet, 1 155'i (%0,4) özel amaçlı taşıtlar ve 33 308’i (%10,4) traktörlerden oluşuyor. 
Tekirdağ’da ekim ayında 7208 taşıtın devri yapıldı. Devir, noterler aracılığı ile ikinci, üçüncü ve daha fazla el değiştiren taşıtları ifade etmektedir. Tekirdağ’da devri yapılan toplam   7208 taşıt içinde otomobil %60,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %15,5 ile kamyonet, %11,6 ile motosiklet ve %5 ile traktör takip etti. Ekim ayında devri yapılan taşıtların %7,2’sini ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
 Tekirdağ’da 2023 yılı ekim ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 1855 bir önceki yılın aynı ayına göre 21203 (%7,1) artarak 319 482 oldu. 
Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında; 2023 yılı ekim ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde toplam 28 365 819 araç bulunduğu görülüyor. Tekirdağ, toplam 319 482 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’ine sahip.  
 Tekirdağ 2023 yılı ekim ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; motosiklet (%24,7), özel amaçlı taşıt (%15,6), minibüs (%5,8), kamyon (%5,6), otomobil (%5,2), kamyonet (%3,9), traktör (%2,8) ve otobüs (%-0,5) şeklinde gerçekleşti. 
Motorlu Kara Taşıtları    2022 Ekim    2023 Ekim    Değişim (%)
Otomobil    156.777    164.911    5,2
Minibüs    5.496    5.817    5,8
Otobüs    5.488    5.461    -0,5
Kamyonet    48.438    50.350    3,9
Kamyon    11.708    12.369    5,6
Motosiklet    36.984    46.111    24,7
Özel amaçlı    999    1.155    15,6
Traktör    32.389    33.308    2,8
Toplam    298.279    319.482    7,1

Kaynak: İlkay Danacılar