Kamyon, çekici ve tanker kullananların dikkatine Kamyon, çekici ve tanker kullananların dikkatine

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Mecliste soru önergesi verdi. Önergede, “Kamu bünyesinde çalışma koşulları 657 sayılı Devlet Memurları kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenmiştir.” diyen Avşar, “Söz konusu mevzuatta kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür, denilmekte ve kamu çalışanlarının hizmet şartları, nitelikleri, atanma ve yetiştirilmeleri, ilerleme ve yükselmeleri, ödev, hak, yüküm ve sorumlulukları, aylıkları ve ödenekleri ve diğer özlük işleri düzenlenmiştir.” şeklinde ifadeler kullandı.
 
Avşar “Her Türk vatandaşının kamusal hizmetlerden eşit faydalanması kanuni bir hak olduğu gibi kamuda işe alım sürecinde de siyasi düşünce, etnik köken, cinsiyete bakılmaksızın eşit faydalanması gerekliliği kanuni bir haktır.” dedi.
Avşar, günümüzde aksine uygulamalarla bu hakkın ihlal edildiğini, toplumsal güvensizlik oluşturduğunu ve gençler arasında umutsuzluğa yol açtığını savundu.
 
Bu uygulamalardan biri de siyasi taraftarlık veya akrabalık ilişkileriyle yürüyen mülakat ve referans sistemi olduğunu iddia eden Avşar, “Bu sistem liyakati, iş üretmeyi, iş barışını ve çalışma disiplinini ortadan kaldırmış ve yaygın başvurulan bir yol olarak kamuoyu vicdanında derin iz bırakmıştır” ifadelerini kullandı.
 
Avşar, Bakan Işıkhan’a şu soruları sordu:
 
“Kura çekimleri ile işçi alımı, noter huzurunda ve gerekli güvenlik tedbirleri sağlanmakta mıdır?”
“Hangi şartlarda kura çekimi ile işçi alımına başvurulmaktadır? Kura çekimi ile işçi alım süreci nasıl işlemektedir? Noter huzurunda ve gerekli güvenlik tedbirleri sağlanmakta mıdır?”
 “Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımından önce, aday belirlenme süreci nasıl ilerlemiştir?”
“Kamuoyunda geniş yankı bulan Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımından önce, aday belirlenme süreci nasıl ilerlemiştir? Hangi usuller uygulanmıştır? Konu hakkında kamuoyunu bilgilendirecek misiniz?”
 
“Söz konusu kura çekimi ile ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır?”
“Söz konusu kurada iki kez aynı ismin çıkması hususunda bir soruşturma başlatılmış mıdır? Söz konusu personel alımı için bir tedbir kararınız bulunmakta mıdır?”

Kaynak: Haber Merkezi