Nurten Yontar’dan “Fahiş Fiyatlar Kanunu’nu eleştirisi Nurten Yontar’dan “Fahiş Fiyatlar Kanunu’nu eleştirisi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, hükümetin açıkladığı kamu tasarruf tedbirlerini seçim sürecinde yapılan fahiş harcamalar bağlamında eleştirerek yerel seçim kampanyasında hangi mevzuat hükümlerine göre, ne kadar personel çalıştırıldığını, kamu kurumlarından ne kadar harcama yapıldığını ve kamuya ait araç gereçlerin kullanılıp kullanılmadığını verdiği yazılı soru önergesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a sordu.
 
 Açıklanan kamu tasarruf tedbirlerine değinen Avşar, “Bugün açıklanan tasarruf tedbirleri mevcut israfın alsa alsa ancak köpüğünü alır. Esas karadelik kamu özel iş birliklerine, israf ve yolsuzluğun kaynağı kamu ihale yasasına, varlık fonu gibi paralel hazine uygulamalarına, saray, köşk ve uçak saltanatına yönelik adımları maalesef göremiyoruz” şeklinde konuştu.
 
“Yine de bir yerden başlamak gerek diyerek tasarrufun her türlüsünü destekliyoruz”, diyen Avşar; “Seçim öncesi Türkiye kapı kapı dolaşılıp para istenilen bir ekonomik süreçten geçerken, insanlarımız açlık ve yoksulluk sınırında yaşarken, emekliye, işçiye 3 kuruş çok görülürken, seçim kampanyasında Türkiye’nin dört bir yanında kamu kaynaklarının partiye nasıl seferber edildiğine hep birlikte şahit olduk” dedi.
 
Bu kapsamda ilgili kamu mevzuat hükümlerini de hatırlatan Avşar, kamu personeli ve mali yönetim mevzuatı çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu düzenlendiğini ifade etti ve ilgili kanun hükümlerine değindi. 
 
 
Avşar; “Şimdi tam da tasarruf tedbirleri açıklanmışken, hangi mevzuat hükümlerine göre, nerelerde, ne kadar harcama yapıldığını, devlet memurlarının nasıl çalıştırıldığını, araç ve gereçlerin görev mahallinden alınıp alınmadığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a yazı soru önergesiyle soruyorum” dedi.
 
“KAÇ DEVLET MEMURU, HANGİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE ve KAÇ GÜN ÇALIŞTIRILMIŞTIR?”
 
Avşar; “31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kampanyası sürecinde Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar bünyesinde görevli kaç devlet memuru, hangi mevzuat hükümlerine göre, kaç gün çalıştırılmıştır? Bu süreçte kanuni yükümlülükleri olan görev ve sorumluluklarını yerine getirememeleri dolayısıyla aksayan iş ve işlemler var mıdır ve dolayısıyla kamu zararı oluşmuş mudur?”, dedi.
 
 
Seçim harcamalarına değine Avşar; “Cumhurbaşkanlığı veya bakanlıkların mevzuat gereği görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri için kendilerine tahsis edilen bütçelerinden seçim kampanyasında harcama yapılmış mıdır? Şayet yapıldıysa hangi mevzuat hükümlerine göre ve ne kadar harcama yapılmıştır? Bu harcamaların, kurumların bütçe denkliğine etkisi nedir?”, şeklinde soru yöneltti. 
 
 Bir başka soruda araç-gereç kullanımını hatırlatan Avşar; “Kampanya sürecinde Cumhurbaşkanlığı veya bakanlıkların hizmetlerine tahsis edilen araç gereçler kullanılmış mıdır? Şayet kullanıldıysa hangi mevzuat hükümlerine göre, hangi araç gereçler (cinsi, markası, kullanım alanı vb.) ve kadar kullanılmıştır?“, şeklinde ifadeler kullandı.
 
“İKTİDARIN BU KONUDAKİ SAMİMİYETİNİ ZAMAN GÖSTERECEK”
 
 Avşar, “Bakalım iktidar; ‘Geçmişe sünger çekelim bundan sonra tasarruf yapalım’ anlayışıyla mı bu konuya yaklaşacak yoksa ekonomik durumun bu hale gelmesine yol açan kamu kaynaklarını har vurup harman savurulduğu süreci kabul mü edecek? bakıp göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi