Karne zili çaldı Karne zili çaldı

İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi’nin geçen sene Sayın Cumhurbaşkanı’nın da söylediği üzere iki yılda tamamlanacağı söylendi fakat bir yıl kaldı o sürenin tamamlanmasına, bugün geldiğimiz noktada bu işin çok mümkün olmadığını görüyoruz”

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, TBMM’de yaptığı konuşmada, sosyal konut projelerinin hedeflerindeki sapmalar ve yaşanan aksaklıklar, kentsel dönüşüm yasası nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetler, hazine arazilerinin satışı ve İlk Evim İlk İş Yerim Projesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. 
Avşar, bu konularla ilgili TBMM’ye sundukları soru önergelerine cevap alamadıklarını belirterek, “Sosyal konutta bugüne kadar yapılan 1 milyon 170 bin konuttan bahsedildi. Şimdi, evet, 1 milyon 170 bin konut 22 yılda yapıldı. Fakat kalkınma planına baktığımız zaman aslında 11. Kalkınma Planı’nda sosyal konut olarak 2023 yılında hedeflenen rakamın 270 bin olduğunu görüyoruz fakat biz nerede kalmışız, 125 binde kalmışız. Evet, 22 yılda birçok işler yapıldı, birçok şeyler oldu. Fakat burada bizim başarı kriterimiz yapılanların üst üste toplanması değil, hedeflenen kalkınma planlarında ve bütçede hedeflenenlerin gerçekleştirilmesi olmalıdır, bu bize daha iyi bir ışık yaratacaktır diye düşünüyorum.” 
 Bütçeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Avşar, “Bu bütçe ile bu yükün taşınması zor. Taşınması zor fakat hazine arazilerinin satışına, cinsine bakılmaksızın devam edilirse bu bütçe bir şekilde bir yere getirilebilir.
Bakın, tabii, para havadan gelmeyecek, 110 milyar dolar çok ciddi bir rakam, çok büyük bir rakam; bunun da oluşturulması çok kolay işler değil fakat bu yeni yasayla da gelen, rezerv alanlarının açılmasıyla alakalı süreç de istismara açık çünkü geçmişte bu rant meseleleriyle alakalı kabarık bir sicil var” ifadelerini kullandı. 

Avşar, kentsel dönüşüm yasasına ilişkin ise  “Bir diğer konu ise; alelacele çıkarılması dolayısıyla imar affı yasasında mağduriyetlere yol açabilme potansiyeli. Bizim sizlerden istirhamımız, isteğimiz hem bu işin rant meselelerine dönüşmemesi için iyice üstüne düşülmesi, bir de imar affı yasasındaki mağduriyetlerin açılmaması” değerlendirmesinde bulundu. 

Avşar, şunları kaydetti:
“İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi’nin geçen sene Sayın Cumhurbaşkanının da söylediği üzere iki yılda tamamlanacağı söylendi fakat bir yıl kaldı o sürenin tamamlanmasına, bugün geldiğimiz noktada bu işin çok mümkün olmadığını görüyoruz; bununla alakalı da tabii, bir deprem yaşadık ama bu konutların iki yıl içinde teslim edilmeyeceği konusunda kamuoyu bilgilendirilirse bu faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bu ve buna benzer Kahramanmaraş merkezli depremler, askeri alanların imara açılması, koku sorunu, dere yataklarındaki yapılaşmaya dair biz sizin Bakanlığınıza 7 soru önergesi verdik fakat bunlara cevap alamıyoruz. Biliyorsunuz, bunun 15 günlük bir yasal süresi var; sizlere de bu iletiliyor mu, onu da sormak istiyorum. Bir de bizim denetim görevimizi sağlıklı yapabilmemiz için önergelerin yasal süre içerisinde ve ciddiyetle yapılmasını sizlerden talep ediyorum.”

Kaynak: Özge Ebecek