Kapaklı Belediye Meclisi’nde önemli kararlar Kapaklı Belediye Meclisi’nde önemli kararlar

Kapaklı Belediye Meclisi 2024 yılı ocak ayı olağan toplantısı, Meclis Başkanvekili Metin Kanat başkanlığında yapılan ikinci oturumla tamamlandı.
Ocak ayı meclis toplantısının ikinci oturumu açılış ve yoklama ile başladı. Ardından komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi. İlk olarak İmar Komisyonu raporları görüşüldü. Atatürk Mahallesi’nde bulunan 2004 ve 1616 numaralı adalar arasında kalan yolun imar planında değişiklik yapılarak tekrar düzenlenmesi ve iki imar adasındaki parseller için yeniden parselasyon yapılmasını içeren konuyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.
Bahçeağıl Mahallesi’nde yeni yapılan  park alanına Özlem İbidan Yılmaz isminin verilmesi konusuyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.
“YAPIMI TAMAMLANAN İSİMSİZ BİR PARK ALANI YOK”
30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Tarihçi-Akademisyen Sinan Ateş’in isminin cadde, park veya sosyal tesise verilmesini içeren gündem maddesiyle ilgili mevcutta yapımı tamamlanan isimsiz bir park alanı bulunmadığından, talebin reddine yönelik oy çokluğuyla alınan karar mecliste de oy çokluğuyla kabul edildi.
İmar Komisyon raporlarının görüşülmesinin ardından Plan ve Bütçe Komisyon raporları görüşüldü. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 26/12/2023 tarih 63064 sayılı huzur hakkı konusuyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 26/12/2023 tarih 63065 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. maddesi uyarınca belediye bünyesinde çalışan zabıta memurlarına 2024 yılında verilecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi konusuyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.
İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından sunulan 26/12/2023 tarih 63066 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca görev yapan Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcılarına 2024 yılında  ödenecek olan aylık ödeneğin belirlenmesi konusuyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 26/12/2023 tarih 63067 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 2 5. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca Denetim Komisyonu toplantılarına belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenler ile kamu kurumu dışındaki diğer uzman kişilere 2024 yılında ödenecek olan günlük ödeme miktarının belirlenmesi konusuyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARINI GÖRÜŞÜLDÜ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 26.12.2023 tarih 63068 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışan  personelin aylık çalışma ücretlerinin belirlenmesi konusuyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.
Ocak ayı meclis toplantısının ikinci oturumu Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 27.12.2023 tarih 63225 sayılı belediye görev ve yetki alanı içerisinde bulunan amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmayacağı konusuyla ilgili komisyon kararının görüşülmesiyle devam etti. Spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılmasına, mevzuat doğrultusunda 2024 yılı için yardım tutarlarını belirlemek üzere belediye başkanına yetki verilmesine yönelik komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.
Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28.12.2023 tarih 63378 sayılı Çevre  Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürütmüş olduğu Sıfır Atık İyi Uygulamaları, Çevre Kirliliğinin Giderilmesi kapsamında belediyeye sunulan yardım karşılığında belediyenin ihtiyacı olan panelvan aracın alınması konusuyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.12.2023 tarih 63295 sayılı Ravza Camii Yardım Talebi konusuyla ilgili 3 milyon lira yardım yapılmasına yönelik komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.
İller Bankası Yönetim Kurulunun 22.09.2022 tarih ve 44/1701 sayılı karar ile 2 milyon TL kredi ve 1 milyon TL ödenek tahsis edilen Meydan Tören Alanı projesi yapımı ve 02.03.2023 tarih ve 14/336 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 4 milyon TL kredi ve 2 milyon TL ödenek tahsis edilen Pınar Bulvarı Cephe Rehabilitasyon Yapım işlerinin kapsamını Meydan ve WC Şadırvan Yapım işi olarak değiştirilerek aynı miktarda kredi kullanılması konusuyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: İlkay Danacılar