Master Chef Türkiye programı ile adını duyuran Sergen Özen’in İstanbul yolu üzerinde inşa ettiği mekanın kaçak olduğuna ilişkin iddialarla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi açıklamada bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Güleryüz, söz konusu alanda   Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Yapı Kayıt Belgesi iptal edildikten sonra belediyenin işlem yapabileceğini kaydetti.

İmar barışından yararlanılarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen yapı kayıt belgesi kapsamında yeni mekanına ilişkin yapı inşa eden Sergen Özen’in, belirtilen metrekarenin üzerinde kaçak inşaat yaptığına ilişkin iddialar, son günlerde Tekirdağ gündeminde oldukça geniş yer buldu.

Süleymanpaşa Belediyesi’nin kaçak yapıya müdahale etmediğine yönelik iddialara ve söz konusu arsanın durumuna ilişkin ise Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Güleryüz açıklamada bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne görüş yazısı yazıldığını ve Yapı Kayıt Belgesi’nin iptal edilmesi yönünde görüş geldiğinde, belediye tarafından gerekli yasal işlemlerin yapılacağını söyleyen Güleryüz,  vasıf değişikliği yapılmadığı için alanın tarla olarak görüldüğünü kaydetti.

İmar Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında da bir uygulama yapılması gerektiğini, uygulama yapılmadan, yapılaşması ve ruhsat alınmasının mümkün olmadığını aktaran Güleryüz, söz konusu arsanın durumuna ilişkin şunları kaydetti:
“Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Gazioğlu Mahallesi, 548 parsel sayılı taşınmaz 04.07.2001 tarih ve 92 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında kısmen park alanında, kısmen imar  yolunda ve kısmen ‘Ayrık Nizam 2 Kat, TAKS:0.15, KAKS:0.30’ yapılaşma koşullarına  sahip ticaret fonksiyonundaki 3 adet imar adasında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz, kadastro parseli niteliğinde ve vasfı tarla olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasına tabidir ve uygulama yapılmadan yapılaşması ve ruhsat alması mümkün değildir. 
Taşınmaza ait 04.11.2018 tarih ve 8R787RTL belge numaralı, Konut+Ticaret (Karma) yapı kullanım amaçlı, 1-2 katlı binalar ve sanayi yapıları yapı sınıfına sahip, arsa yüzölçümü 118,99 m2, toplam yapı alanı 178,99 m2, toplam konut alanı 60 m2, toplam ticaret alanı 118,99 m2, aykırılığın niteliği ‘ruhsatsız 2. kat ve eklentiler’ olarak ve konut bağımsız bölüm sayısı ile ticari bağımsız bölüm sayısı 1 olarak tescillenmiş Yapı Kayıt Belgesi mevcuttur”

Durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi Durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi


Yapı Kayıt Belgesinde belirtilen alanlara aykırı imalatların bulunduğu durumlarda Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Yapı Kayıt Belgesi iptal edildiğinde, belediye tarafından işlem yapılabildiğini aktaran Güleryüz, “Söz konusu parseldeki yapı ile ilgili olarak şahıs ya da resmi kurumlar yoluyla Belediyemize yapılan herhangi bir şikayet başvurusu bulunmamakla birlikte, sosyal medya ve kamuoyunda çıkan ilgili yapı ile ilgili haberler Belediyemizce ihbar niteliğinde değerlendirilmiş olup, yapıya ait Yapı Kayıt Belgesinin iptal edilip edilmeyeceği hususunda Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne görüş yazısı yazılmıştır. Yapı Kayıt Belgesinin iptal edilmesi yönünde görüş gelmesi halinde Belediyemizin ilgili birimleri tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. Maddeleri uyarınca yasal işlem yapılacaktır”

Kaynak: Serap Cömertoğlu İşcan