Malkara Belediye Meclisi, Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Meclis Odası’nda Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul başkanlığında toplandı.
Mart Ayı Meclis Toplantısı; Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler adına saygı duruşu ve ardından açılış konuşması, yoklama ve meclis gündem maddelerinin okunması ile başladı.

Gündemin 1. maddesinde yer alan Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu raporu yazısı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 2. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Allıışık Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazı hakkındaki yazısı görüşülerek İmar Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Hacıevhat Kuzeybatı Bölgesi Plan Değişikliği hakkındaki yazısı görüşülerek İmar Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
Gündemin 4. maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Devir hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
Yapılan ara komisyonun ardından Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 5. maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Vasıf Değişikliği (Mera Tescili) hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
Yapılan ara komisyonun ardından Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 6. maddesinde yer Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Bilirkişi Seçimi hakkındaki yazısı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 7. maddesinde yer alan Afet İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki yazısı görüşülerek İç İşleri Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
Yapılan ara komisyonun ardından İç İşleri Komisyonu raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: Haber Merkezi