Ziyarette, engellilerin karşılaştığı sorunlar ve dernek tarafından planlanan projeler Dernek Başkanı Ercan Dinkler tarafından anlatıldı.

Kırklareli TSO Başkanı Soner Ilık, derneğin çalışmalarını destekleyerek toplumsal farkındalığın artırılması ve engellilerin sorunlarının çözümü için iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunların herkesin sorunu olduğunu ve bunların çözümü için oda olarak yanlarında olduklarını ifade eden Soner Ilık, “Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama durumudur. Engellilik sadece bu sorunu yaşayan kişiyi değil, ailesini ve yakın çevresini de ekonomik,
sosyal ve psikolojik olarak etkileyen önemli bir sorundur. Gerek sosyal gerekse iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve yaşamın birçok alanında çeşitli “engeller” ile karşı karşıya kalan engelli vatandaşlarımızla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. Çünkü gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlar sadece engellilerin değil, hepimizin sorunudur” dedi.

Her zaman yapılacak ortak çalışmalara hazır olduklarını ifade eden Soner Ilık; ziyaretlerinden dolayı Kırklareli Engelli Hakları, Dayanışma, Yardımlaşma, Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ercan Dinkler ile Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Editör: Trakya Gazetesi