Svilengrad ilçesindeki yangına Kırklareli'den 50 kişilik destek Svilengrad ilçesindeki yangına Kırklareli'den 50 kişilik destek

Belediye Başkan Vekili Kürşad Yamaner başkanlığında belediyede gerçekleştirilen toplantıda, önceki birleşimde bazı meclis üyelerinin verdiği önerge ile 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı doğrultusunda alınan yapı ruhsatlarına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, imar komsiyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Komisyon raporunda iptal edilen imar planlarına ilişkin Edirne İdare Mahkemesinin kararı sonuçlanana kadar ruhsat almış özel ve tüzel kişilerin mağdur edilmemesi açısından verilmiş yapı ruhsatı işlemlerinin devamına, hakların korunarak sürdürülmesine karar verildiği belirtildi.

Gündem maddesinin daha sonra yapılacak meclis toplantılarında değerlendirilmesine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı