Kapaklı’da hummalı çalışma Kapaklı’da hummalı çalışma

Kapaklı Belediye Meclisi 2024 yılı şubat ayı toplantısının ilk oturumu, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin başkanlığında gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Meclis Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.
Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce bir konuşma yapan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin şu ifadelere yer verdi: 
“58 aydır görevdeyiz. Burada zaman zaman muhalefetimiz oldu, zaman zaman ortak kararlarımız oldu. Tek davamız, tek gayemiz Kapaklımıza iyi hizmet etmek. Bütün Meclis üyesi arkadaşlarıma, belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreçte kurumsallaşmaya çalıştık. Gelecek dönemde buralarda kim olur bilemeyiz. Kapaklı göç alan fakat potansiyeli olan bir yer. Ben Kapaklı'nın geleceğini parlak görüyorum. Gelecek yıllarda da inşallah Kapaklı’nın yükselişi devam eder. 11 ilçe arasında en çok hizmeti hak eden yer Kapaklı'dır.” 
Başkan Çetin’in konuşmasının ardından Kapaklı Belediyesinin 58 aylık faaliyet ve hizmetlerini içeren "5 Yılda Değişen Kapaklı Her Alanda Birçok Yenilik’’ adlı video izletildi. Gündem maddeleri görüşülmeden önce Meclis öncesi verilen 3 ayrı ek gündem maddesi gündem maddelerinin arasına eklendi ve toplamda 10 gündem maddesi tek tek görüşülüp karara bağlandı.
GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ
Gündemin ilk gündem maddesi olan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16.01.2024 tarih 64368 sayılı belediye hisselerinin hissedarlara
satılması konulu yazı Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Gündemin ikinci maddesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 23/01/2024 tarih 64864 sayılı 1 adet boş kadro unvan değişikliği ve derece yapılması konu oy birliği ile kabul edildi.
Üçüncü gündem maddesi olan Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunulan 24/01/2024 tarih 64967 sayılı Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 ay süre ile geçici olarak 1 sedan aracın tahsis edilmesi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi
Dördüncü gündem maddesi olan Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunulan 24/01/2024 tarih 64968 sayılı Kapaklı
İlçe Seçim Kurulunun yazısına istinaden 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde seçim takviminin başlangıç tarihinden seçimlerin kesinleşmesine kadar 1 araç ve şoför görevlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Beşinci gündem maddesi olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunulan 24/01/2024 tarih 64969 sayılı Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğünün hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 ay süre ile geçici olarak 1 sedan aracın tahsis edilmesi konusu görüşüldü. Bu gündem maddesi de oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Gündemin altıncı maddesi olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 25/01/2024 tarih 65014 sayılı 1 dolu kadroda derece değişikliği oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin yedinci maddesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 26/01/2024 tarih 65101 sayılı Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş Genel Kurul Temsil Yetkisi konusu da oy birliği ile kabul edildi.
EK GÜNDEM MADDELERİ KARARA BAĞLANDI
Gündem maddelerinin karara bağlanılmasının ardından ek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
İlk ek gündem maddesi olan, belediyeye ait hisselerin hissedarları tarafından satışı talep edildiğinden satışı talep eden hissedarlara hisseleri oranında tapu satışının yapılması oy birliği ile kabul edildi.
İkinci ek gündem maddesi olarak görüşülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) maddesi gereğince onaylanması ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7(b) ve 14’üncü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18(c) maddelerine istinaden onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine sevki imar komisyonuna havale edildi.
Son ek gündem maddesinde Kapaklı Kent Tarımsal Ürünler Üretim Anonim Şirketi’nin sermaye arttırımı konulu gündem maddesi de Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
İKİNCİ OTURUM 5 ŞUBAT’TA
Şubat ayı meclis toplantısının ikinci oturumunun 5 Şubat 2024 saat 14.00’te yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Kaynak: Özge Ebecek