Kapaklı Belediye Meclisi 2024 yılı nisan ayı olağan toplantısını yapmak üzere Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda 13 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da toplanacak. 
Toplantıda, şu gündem maddeleri görüşülecek:

GÜNDEM :  ¬ 
Açılış ve yoklama. 
1.Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 05.04.2024 tarih 69207 sayılı Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü kaydedilmesi konusunun görüşülmesi.
2.Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 04.04.2024 tarih 69173 sayılı en az 2 Asıl 2 Yedek olmak üzere Divan Katibi üyelerinin seçiminin yapılması.
3.Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 04.04.2024 tarih 69174 sayılı Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili seçiminin yapılması. 

4.Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 04.04.2024 tarih 69175 sayılı 3 (Üç) Encümen üyesinin seçiminin yapılması. 

5.Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 04.04.2024 tarih 69176 sayılı en az üç en fazla beş kişiden oluşturulacak olan İmar Komisyonu üyeleri seçiminin yapılması. 

19 Mayıs’ta gençlerden başarılı gösteriler 19 Mayıs’ta gençlerden başarılı gösteriler

6.Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 04.04.2024 tarih 69177 en az üç en fazla beş kişiden oluşturulacak olan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri seçiminin yapılması. 

7.Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 04.04.2024 tarih 69179 sayılı en az üç en fazla beş kişiden oluşturulacak olan Tarife Komisyonu üyeleri seçiminin yapılması. 
8.Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 04.04.2024 tarih 69183 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine 5 asil 5 yedek üye seçiminin yapılması. 

9.Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 04.04.2024 tarih 69182 sayılı Murakabe Heyeti Koruma Meclisine 5 asil 5 yedek üye seçiminin yapılması. 

10.Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 04.04.2024 tarih 69181 sayılı Belediyemizin üyesi olduğu Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı’na 1 asil 1 yedek Meclis Üyesinin seçilmesi. 

11.Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 04.04.2024 tarih 69180 sayılı Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Teşkilinde görev alacak 5 asil 5 yedek Meclis Üyesinin seçilmesi. 

12.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 03/04/2024 tarih 69071sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca görev yapan Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcılarına 2024 yılında ödenecek olan aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülmesi. 

13.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 03/04/2024 tarih 69072sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi uyarınca Meclis Başkan ve üyelerine, Meclis veKomisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 2024 yılında ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunun görüşülmesi. 

14. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 03/04/2024 tarih 69094sayılı 4688 Sayılı Kanunun 32. Maddesi gereği Sosyal Denge Sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. 

15.Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Tarafından sunulan 28.03.2024 tarih 68708 sayılı Belediye Hisse satışı konulu yazısının görüşülmesi. 

16.Kapaklı Belediye Başkanlığı 2023 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi. 

17.Kapaklı Belediye Başkanlığı 2023 yılı denetim komisyonu raporu okunarak bilgi verilmesi.

Kaynak: Haber Merkezi