Kapaklı Belediye Meclisi 2024 yılı haziran ayı toplantısının ilk oturumu Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından alınan kararların hayırlı olmasını dileyen Çetin, ikinci oturumun 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 10.00’da yapılacağını belirtti.

Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Belediye Meclisi 2024 yılı haziran ayı toplantısının ilk oturumu saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gündem maddelerinin okunması ve yoklamanın ardından toplantı başladı. Ek olarak sunulan gündem maddeleri oy birliğiyle gündeme alınırken, önergelere yazılı yanıt verileceği ifade edildi.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunulan 15.05.2024 tarih 70289 sayılı belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 12 ay süreli araç ve iş makinesi kiralama hizmeti alımı konulu yazısını içeren gündemin ilk maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 27.05.2024 tarih 71385 sayılı Atatürk Mahallesi 1540 ada 9 parselde bulunan 74,72 metrekare belediye hissesinin hissedarına satışı konulu yazısını içeren gündemin ikinci maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gençlere uyuşturucu satıyorlardı Gençlere uyuşturucu satıyorlardı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 27/05/2024 tarih 71405 sayılı dolu kadro değişikliği konulu yazının oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından sunulan 27.05.2024 tarih 71396 sayılı ayrı toplanması gereken atıkların geri dönüşümü ve bertarafı amacıyla yetkili kuruluşlar ile sözleşme yapılması konulu yazı görüşüldü. Söz konusu dördüncü gündem maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 30/05/2024 tarih 71635 sayılı Atatürk Mahallesi 2004 ada ile 1616 ada arasında kalan yola ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu yazıyı içeren gündemin bir diğer maddesi oy birliğiyle İmar Komisyonu’na havale edildi.
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 30/05/2024 tarih 71531 sayılı borçlanma konusu ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 30.05.2024 tarih 71665 sayılı katı atık toplama hizmetlerinde kullanılmak üzere 15 ay süreli araç ve iş makinesi kiralama hizmeti alımı konusu oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 31/05/2024 tarih 71676 sayılı Ödenek Aktarımı konusu ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan 31.05.2024 tarih 71678 sayılı 2078 ada 1 parsel taşınmazın tahsisinin kaldırılması ve üzerinde yapılı tenis kortları ve sosyal tesis binasının devri konusu da oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 31.05.2024 tarih 71708 sayılı Kapaklı Karaağaç Mahallesi 343 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği konulu yazının görüşülerek oy birliğiyle İmar Komisyonu’na havale edilmesinin ardından gündeme ek olarak sunulan maddelerin görüşülmesine geçildi.
Karaağaç Mahallesi 794 ada 3 parselin çok amaçlı salon ve sosyal tesis yapılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına 5 yıl süresince tahsisine ve tahsis protokolünü imzalamaya Belediye Başkanı Mustafa Çetin’e yetki verilmesi konusu oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
Karaağaç Mahallesi Karagöz Dere Caddesi üzerinde bulunan 300 metrekare alanın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına 5 yıl süresince tahsisine ve tahsis protokolünü imzalamaya Belediye Başkanı Mustafa Çetin’e yetki verilmesi konusu oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

İKİNCİ OTURUM 7 HAZİRAN CUMA GÜNÜ Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması ve ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından oturumu sonlandıran Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ikinci oturumun 7 Haziran Cuma günü saat 10.00’da yapılacağını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi