Uyuşturucuya geçit yok Uyuşturucuya geçit yok

Kapaklı Belediye Meclisinin 2023 yılı aralık ayı olağan toplantısının ilk oturumu, Belediye Başkanı Mustafa Çetin başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. 
Çetin, gündem maddelerinin görüşülerek kabul edildiği ve ilgili komisyonlara havale edildiği toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını diledi. Toplantının ikinci oturumu 5 Aralık Salı günü saat 14.00’te yapılacak.
GÜNDEM MADDELERİ OKUNDU
Çetin’in konuşmaları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yoklama yapıldı, gündem maddeleri okundu. Meclise ek olarak sunulan gündem maddeleri okunarak gündeme alınırken, soru önergelerine yazılı yanıt verileceği ifade edildi. Belediye Meclis Üyesi Veysel Güven’in AK Parti üyeliğinden istifa ederek, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduğu, görevine CHP meclis üyesi olarak devam edeceği konusu hakkında bilgilendirme yapıldı.
Gündemin ilk maddesini içeren İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 08.11.2023 tarih 59927 sayılı Fatih Mahallesi 742 ada 4 parsel önünde ve çevresinde oluşan isimsiz  yollara isim verilmesi konusu oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.11.2023 tarih 60650 sayılı Boş Kadro Değişikliği konulu yazısı içeren gündemin ikinci konusu oy birliğiyle kabul edildi.
KOMİSYONLARA HAVALE EDİLDİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.11.2023 tarih 60725 sayılı Karaağaç Mahallesi 326 ada 15 parselde bulunan belediye hissesinin hissedarına satışı konulu yazıyı içeren gündemin üçüncü maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.11.2023 tarih 60726 sayılı Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi 2220 ada 1 parsel 81,00 metrekare taşınmazın 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 17. Maddesine göre Türkiye Elektrik İletişim A.Ş Genel Müdürlüğü’ne bedelli devrinin yapılması konulu yazının görüşülmesiyle toplantı devam etti. Söz konusu gündem maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 22.11.2023 tarih 60730 sayılı Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 8. maddesinin 1 fıkrasına istinaden  Yetkili Muayene kuruluşu ile protokol imzalanması konulu yazısını içeren gündemin beşinci maddesi oy birliğiyle kabul edildi.
Park ve Bahçeler  Müdürlüğünün 23.11.2023 tarih 60768  sayılı Bahçeağıl Mahallesi’nde yapımı tamamlanan park alanına isim verilmesi konulu yazısını içeren gündem maddesi ise oy birliğiyle İmar Komisyonu’na havale edildi.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.11.2023 tarih 60834 sayılı belediye hisselerinin hissedarlara satılması konulu yazısını içeren gündemin yedinci maddesi oy birliğiyle kabul edildi.
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.11.2023 tarih 60963 sayılı ödenek aktarımı konulu yazısını içeren gündemin bir diğer maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Ek olarak sunulan ve dokuzuncu gündem maddesi olarak kabul edilen Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş. Genel Kurul toplantısına katılmak ve oy kullanmak üzere Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin’e yetki verilmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi.
Yine ek olarak sunulan ve onuncu gündem maddesi olarak kabul edilen Kapaklı Kent Tarımsal Ürünler Üretim A.Ş. Genel Kurul toplantısına katılmak ve oy kullanmak üzere Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin’e yetki verilmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi.
1/1000 Ölçekli Karaağaç Köy İçi ve Karaağaç Köy İçi İlave Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkındaki ek gündem maddesi de oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.
Muhtelif yerlerdeki belediye hissesinin hissedarına satışı konulu gündem maddesi de oy birliğiyle kabul edildi.
İKİNCİ OTURUM 5 ARALIK SALI GÜNÜ YAPILACAK
Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ve ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından alınan kararların hayırlı olmasını dileyen Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ikinci oturumun 5 Aralık Salı günü saat 14.00’te yapılacağını belirtti.

Kaynak: İlkay Danacılar