Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2024 yılı ocak ayı olağan toplantısı Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yarın saat 14.00’te gerçekleştirilecek. 

Motosiklet sürücülerine denetim Motosiklet sürücülerine denetim

Toplantının gündem maddeleri şöyle olacak:
1- Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 26/12/2023 tarih 63064 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca Meclis başkan ve üyelerine, Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 2024 yılında ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
2- Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 26/12/2023 tarih 63065 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 51. maddesi uyarınca belediye bünyesinde çalışan zabıta memurlarına 2024 yılında verilecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
3- Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından sunulan 26/12/2023 tarih 63066 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 7. fıkrası uyarınca görev yapan Meclis üyesi Belediye Başkan yardımcılarına 2024 yılında  ödenecek aylık ödeneğin  belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
4- Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 26/12/2023 tarih 63067 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca Denetim Komisyonu toplantılarına belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenler ile kamu kurumu dışındaki diğer uzman kişilere 2024 yılında ödenecek olan günlük ödeme miktarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
5- Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 26.12.2023 tarih 63068 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışan  personelin aylık çalışma ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
6- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından sunulan 26/12/2023 tarih 63069 sayılı 3 dolu kadro değişikliği yapılması konulu yazısının görüşülmesi.
7- Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından sunulan 26/12/2023 tarih 63250 sayılı 4 kadroda derece değişikliği, 1 kadroda unvan değişikliği, 2 kadroda unvan ve derece değişikliği yapılması konulu yazısının görüşülmesi.
8- Belediye Yazı işleri Müdürlüğü tarafından sunulan 28/12/2023 tarih 63315 sayılı  Denetim  Komisyonu üyelerinin seçimi konulu yazının görüşülmesi.
9- Belediye Yazı işleri Müdürlüğü tarafından sunulan   28/12/2023 tarih 63316 sayılı  2024 yılı Meclis tatil ayının belirlenmesi konulu yazının görüşülmesi.
10- Belediye Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 27.12.2023 tarih 63225 sayılı belediye görev ve yetki alanı içerisinde bulunan amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmayacağı konusunun görüşülmesi.
11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.12.2023 tarih 63226 sayılı belediye hisselerinin hissedarlara satılması   konulu yazının görüşülmesi.
12- Destek Himetleri Müdürlüğünün 28.12.2023 tarih 63378 sayılı Çevre  Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığının yürütmüş olduğu Sıfır Atık İyi Uygulamaları, Çevre Kirliliğinin Giderilmesi kapsamında belediyeye sunulan yardım karşılığında belediyeye ihtiyacı olan panelvan aracın alınması  konusunun görüşülmesi.
13-  Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 27.12.2023 tarih 63295 sayılı Ravza Camii yardım talebi konulu yazının görüşülmesi.
14- 2023/Aralık ayı Meclis toplantısında  İmar Komisyonuna sevk edilen konuların görüşülmesi.

Kaynak: İlkay Danacılar