5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023 yılı ekim ayı olağan toplantısını yapmak üzere Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda 2 Ekim  Pazartesi günü saat 14.00’de toplanacak.

Toplantının gündem maddeleri şunlardan oluşuyor:
GÜNDEM
  -Açılış ve yoklama.
1-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 11.09.2023 tarih 56455 sayılı Pınarça Mahallesi 186 ada 16 parselde 39,49 m2’lik belediye hissesi satışı konulu yazısının görüşülmesi.
2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 11.09.2023 tarih 56456 sayılı Cumhuriyet Mahallesi 457 ada 3 parselde 24,00 m2’lik belediye hissesi satışı konulu yazısının görüşülmesi.
3-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 11.09.2023 tarih 56457 sayılı Atatürk Mahallesi 238 ada 5 parselde 1,00 m2’lik belediye hissesi satışı konulu yazısının görüşülmesi.
4-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 14.09.2023 tarih 56691 sayılı Atatürk Mahallesi 1341 ada 1 parselde 10,00 m2’lik belediye hissesi satışı konulu yazısının görüşülmesi.
5-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.09.2023 tarih 56881 sayılı Bahçelievler Mahallesi 1441 ada 5 parselde 2,00 m2’lik belediye hissesi satışı konulu yazısının görüşülmesi.
6-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.09.2023 tarih 57025 sayılı Atatürk Mahallesi 1342 ada 1 parselde 5,00 m2’lik belediye hissesi satışı konulu yazısının görüşülmesi.
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.09.2023 tarih 57133 sayılı Boş Kadro Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.
8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.09.2023 tarih 57198 sayılı Atatürk Mahallesi 2068 ada 42 parselde 3,20 m2, 43 parselde 3,20 m2, 44 parselde 4,12 m2, 45 parselde 3,20 m2 ve 46 parselde 3,20 m2’lik belediye hissesi satışı konulu yazısının görüşülmesi.
9-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2023 tarih 57200 sayılı Pınarça Mahallesi 144 ada 12 parsel ve 186 ada 12 parsellerin cephesi olan isimsiz yollara isim verilmesi konulu yazısının görüşülmesi.
10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.09.2023 tarih 57257 sayılı Cumhuriyet Mahallesi 105 ada 21 parselde 4,00 m2’lik belediye hissesi satışı konulu yazısının görüşülmesi.
11-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.09.2023 tarih 57258 sayılı Cumhuriyet Mahallesi 807 ada 8 parselde 4,28 m2’lik belediye hissesi satışı konulu yazısının görüşülmesi.
12-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.09.2023 tarih 57263 sayılı Bahçelievler Mahallesi 1226 ada 15 parselde 4,00 m2’lik belediye hissesi satışı konulu yazısının görüşülmesi.
13-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.09.2023 tarih 57260 sayılı Kapaklı Belediyesi 2024 Yılı Performans Programı konulu yazısının görüşülmesi.
14-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.09.2023 tarih 57261 sayılı Kapaklı Belediyesi 2024 Mali Yılı ve İzleyen iki yıla ait Gelir-Gider Bütçesi konulu yazısının görüşülmesi.
15-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.09.2023 tarih 57288 sayılı Kapaklı Belediyesi 2024 Yılı Ücret Tarifesi konulu yazısının görüşülmesi.
16-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih 57363 sayılı Aktarma konulu yazısının görüşülmesi.
17-2023 Eylül Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna sevk edilen konuların görüşülmesi

Editör: Trakya Gazetesi