Yer fıstığı ayçiçeğine rakip oluyor Yer fıstığı ayçiçeğine rakip oluyor

Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, vatandaşların daha temiz bir havada yaşam sürmesini amaçlıyor.
Müdürlük görevlileri, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında bulunan apartman, site, otel vb. alanlara ait merkezi kalorifer kazan sistemlerinden kaynaklı şikayetleri değerlendirerek, denetimlerini gerçekleştirdi.
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri, 2023 yılı içeresinde yaklaşık 20 merkezi ısıtma kalorifer sistemi bulunan yerlerin denetimlerinde satış izin belgesi, kömür uygunluk izin belgesi, kazan yakma talimatnamesi, kalorifer kazanı ve baca bakımını gösteren fatura veya gider makbuzu, uygun yakma yöntemi ve ateşçilere ait ateşçi belgeleri kontrollerini gerçekleştirdi.
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde uygunluk izin belgesi ve satış izin belgesi bulunmayan kömürlerin de Edirne’de birkaç yerde kullanıldığı görülmüş; tarafımızdan derhal yakılması yasaklanmış ve apartman yönetimine tebliğ edilen tutanak ile kömür satış bayilerine iadesi sağlanmıştır.  Yetkililerce, olumsuz görülen yerler olduğunda ise bu tür kazan daireleri için tespit tutanağı tanzim edilerek; gerekli hallerde süre verilip eksiklerinin tamamlatılması sağlandı.
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri ayrıca, Edirne Valiliğinin 14.09.2023 tarih ve 2023/104 no.lu katı yakıtlar ve yakma sistemlerinin özellikleri, işletilme esasları ve hava kirliliğinin önlenmesine yönelik alınacak tedbirleri kapsayan İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına istinaden; yakılacak 100 kg kömüre en az 4 kg kireç kullanımı, sabah 06:00-09:00 ve akşam 16:00-19:00 saatleri arası ilk yakımı gerçekleştirmemeleri amacıyla site yönetimi ve ateşleyicilere bu saatler arası ilk yakmayı yapmamaları hakkında gerekli bilgilendirmeleri yaptı.
Yetkililer, Edirne’de yaşayan vatandaşların sağlığı için merkezi ısıtma kalorifer sistemi bulunan bina, site ve işletmelere gerekli denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi