Çerkezköy Belediye Meclisinin haziran ayı Meclis toplantısının ikinci oturumu Belediye Başkan Vekili Bulut Becerik başkanlığında yapıldı. Toplantıda, bir önceki toplantıda komisyonlara gönderilen konular görüşülerek, karara bağlandı.
 Çerkezköy Belediye Meclis Salonu’nda yapılan haziran ayı Meclis toplantısının ikinci oturumu, açılış ve yoklama ile başladı. Ardından gündemin birinci maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 446 ada 20 parsel hakkındaki müzekkeresi görüşüldü. 
Söz konusu gündem maddesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun tamamı 1391,17 metrekare miktarındaki, GMKP Mahallesi 446 ada 20 parselde Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan 191,17 metrekarelik hissenin Çerkezköy Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası Projesi’nin 2024 yılı yatırım programına dahil edilemediği ve bu nedenle yapı ruhsatı alınamayacağından, yapılan devir işleminin şartlı olduğu ve iş bu şart sağlanamadığından 06.07.2022 tarih 96 sayılı Belediye Meclis kararı ile tahsis edilerek mülkiyeti Maliye Hazinesine geçen GMKP Mahallesi 446 ada 20 parselde bulunan 191,17 metrekarelik hissenin Çerkezköy Tapu Müdürlüğü’ne satışının/devrin iptal edilmesi, Maliye Hazinesi tarafından Çerkezköy Belediyesi’ne yer verilmesi suretiyle takas yapılması veya borç-alacak işlemlerine istinaden Vergi Dairesi Müdürlüğü ile mahsup yapılması şartıyla Maliye Hazinesi, Vergi Dairesi ile Çerkezköy Belediyesi arasında protokol yapmaya, protokolde bedelin ve miktarın belirlenmesine, takas, tahsis vb. gibi yapılacak tüm iş ve işlemleri onaylamaya ve imzalamaya Belediye Başkanı Vahap Akay’a yetki verilmesi oy birliği ile Belediye Meclisi tarafından kabul edildi.

Kursiyerlerin çalışmaları beğeni topladı Kursiyerlerin çalışmaları beğeni topladı

HALK EKMEK AŞ’NİN SERMAYESİ 10 MİLYON TL ARTACAK
Ardından Meclis gündeminin ikinci maddesinde yer alan ve bir önceki toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Çerkezköy Halk Ekmek Gıda San.ve Tic.A.Ş.’nin genel kurul toplantısının gündeminde görüşülecek  maddeler hakkındaki dilekçesi ise Belediye Meclisi’nde görüşülerek, şirketin sermayesinin 10 milyon TL arttırılması oy birliği ile, şirketin 10 Haziran’da yapılacak olan genel kurulunda Çerkezköy Belediyesi’ni temsil etmeye ve gündem maddelerinin karara bağlanması ve oy kullanmaya Belediye Başkanı Vahap Akay’a yetki verilmesi ise Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edildi.

9 HİSSE SATIŞI KABUL EDİLDİ
Belediye Meclisi’nin üçüncü gündem maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ek ücret tarifesi hakkındaki müzekkeresi Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edildikten sonra Çerkezköy Belediyesi adına kayıtlı muhtelif ada ve parsellerde bulunan 9 belediye hissesinin satışı oy birliği ile Belediye Meclisi’nde kabul edildi.

VELİKÖY OSB’YE YER TAHSİS EDİLDİ
Çerkezköy Belediye Meclisi’nin Haziran ayı Meclis toplantısının ikinci oturumu Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Veliköy Mahallesi 164 ada 5 parsele ilişkin talebin Belediye Meclisi’nde görüşülüp, oy birliği ile kabul edilmesinin ardından sona erdi. 
Kabul edilen gündem maddesine göre Veliköy Mahallesi 164 ada 5 parselin Veliköy OSB’ye Belediye Meclis kararı ile Teknik Meslek Lisesi yapılması kaydıyla tahsisinin yapılmasına karar verildiğinden tamamı 16.223,85 metrekare miktarındaki Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan 164 ada 7 parsele Veliköy OSB Müdürlüğü uhdesinde eğitim alanı, ibadet alanı ve hizmet binası yapılması kaydıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin d fıkrasına istinaden Veliköy OSB’ye tahsis edildi.
Gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından Belediye Başkan Vekili Bulut Becerik haziran ayı Meclis toplantılarının tamamlandığını ve bir sonraki Meclis toplantısının 1 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00’de yapılacağını belirterek, Meclis oturumunu sonlandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi