Balkan ve Anadolu ezgileriyle müzik ziyafeti Balkan ve Anadolu ezgileriyle müzik ziyafeti

Gerçekleştirilen toplantıda; Pınarça deresinin yanındaki parka isim verilmesi konusu, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün düğün salonu fiyat tarifesindeki değişiklik talebi,  Çerkezköy 3. Etap 2. Kısım Revizyon Uygulama İmar Planı, Veliköy Mahallesi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na yer tayini konusu ve 7 adet Belediye hissesi satışı konusu hakkında görüşüldü.
PARKA İSİM ARANIYOR
Açılış ve yoklama ile başlayan Çerkezköy Belediye Meclisi’nin Aralık ayı Meclis toplantısının ilk oturumunda ilk olarak MHP Meclis Üyesi Habip Çelik’in Kasım ayı Meclis toplantısında verdiği önergede Pınarça Dere kenarındaki parka isim verilmesi konusu görüşülerek, söz konusu gündem maddesinin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
DÜĞÜN SALONU TARİFESİ DEĞİŞİYOR
Ardından gündemin ikinci maddesinde yer alan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 15.11.2023 gün ve 76380 sayılı düğün salonu ücret tarifesinin belirlenmesi hakkındaki yazısı görüşülerek, söz konusu gündem maddesi Tarife Komisyonu’na havale edildi.
RAPOR İNCELENECEK
 Meclis gündeminin üçüncü maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü7nün 24.11.2023 gün ve 77133 sayılı Çerkezköy 3. Etap 2. Kısım Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliğine yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı inceleme raporu konulu yazısı görüşülerek, o da incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.
AKAY’A YER TAYİNİ YETKİSİ VERİLDİ
Ardından gündemin dördüncü maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.11.2023 gün ve 77184 sayılı Veliköy Mahallesi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na yer tayini konusu görüşülerek, yer tahsisi ve diğer işlemler için Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 
HİSSE SATIŞLARI İNCELENECEK
Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Meclis gündemine sonradan ilave edilen 7 adet Belediye hissesi satışı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na İstasyon, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Fevzipaşa Mahallelerinde bulunan Aile Sağlık Merkezlerinin kira artışlarının yeniden belirlenmesi Plan ve Bütçe Komisyonu’na ve Kızılpınar Atatürk Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına yapılan itirazların görüşülüp karara bağlanması ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
İKİNCİ OTURUM 6 ARALIK’TA
İlave gündem maddelerinin de görüşülmesinin ardından Belediye Meclisi’nin Aralık ayı Meclis toplantısının ilk oturumu sona erdi. Komisyonlara gönderilen konuları görüşmek üzere Belediye Meclisi 6 Aralık Çarşamba günü saat 15.00’da yeniden toplanacak.

Kaynak: Özge Ebecek