500 dekar makilik alan yangında zarar gördü 500 dekar makilik alan yangında zarar gördü

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 419 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alım kurası sonucu Tekirdağ’a tahsis edilen 2 (iki) Eski Hükümlü/TMY kadrosu için 22/12/2023 tarihinde Noter huzurunda çekilen kura ile asıl ve yedek olarak belirlenen adayların başvuru belgelerini 8 – 12 Ocak 2024 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde  “TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 100. YIL MAH. HÜSEYİN MUMCUOĞLU CAD. 37/A   SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ” adresine elden teslim etmeleri gerekiyor.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “12 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmeyen başvuru belgeleri dikkate alınmayacaktır” ifadelerine yer verildi. Sınavın yapılacağı yer, gün ve saat ise başvurular değerlendirildikten sonra ekli takvim doğrultusunda ilan edilecek

Kaynak: İlkay Danacılar