Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında Ulaş Hizmet Binası Salonu’nda gerçekleştirilen Meclis toplantısında
gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Ergene Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısında alınan kararlar şöyle:
1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15.09.2023 tarih ve 517 sayılı yazısına konu olan Ergene Belediyesi 2024 yılı maktu harç ve ücret tarifesinin belirlenmesi hususu görüşülerek karara bağlandı.
2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15.09.2023 tarih ve 518 sayılı yazısına konu olan Ergene Belediyesi 2024 yılı performans programı görüşülerek karara bağlandı.
3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15.09.202 tarih ve 519 sayılı yazısına konu olan Ergene Belediyesi 2024 yılı bütçe tasarısı ile izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri görüşülerek karara bağlandı.
4- Zabıta Müdürlüğünün 15.09.2023 tarih ve 628 sayılı yazısına konu olan Sağlık Mah. Hoca Ahmet Yasevi Cad. No:46 A adresinde bulunan işyerinin içkili yer bölgesine dahil edilme talebi görüşülerek karara bağlandı.
5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.09.2023 tarih ve 3403 sayılı yazısına konu olan Marmaracık Mahallesi’nde bulunan 6.Cadde’nin isminin değiştirilmesi talebi görüşülerek karar bağlandı.
6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.09.2023 tarih ve 3426 sayılı yazısına konu olan
Ulaş Mah. 163, 164, 177, 178, 179, 180, 247, 248, 249, 258, 261 ve 262 adaların imar yollarının alışmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliği görüşülerek karara bağlandı.
7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.09.2023 tarih ve 3470 sayılı yazısına konu olan Cumhuriyet Mah. imar yolu düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği
görüşülerek karara bağlandı.
8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.09.2023 tarih ve 3471 sayılı yazısına konu olan Marmaracık Mah. 1078 adaya ait uygulama imar planı değişikliği görüşülerek karara bağlandı.
9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2023 tarih ve 3507 sayılı yazısına konu olan Marmaracık Mah. otopark alanı, yeşil alanlar ve imar yollarının düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği görüşülerek karara bağlandı.
10- Emlak İstimlak Müdürlüğünün 27.09.2023 tarih ve 952 sayılı yazısına konu olan Velimeşe Mah. 446 ada 12 parsel üzerinde bulunan 25 m2 yüzölçümlü 7 ve 8 numaraları dükkanlarının Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususu görüşülerek karara bağlandı.
11- Özel Kalem Müdürlüğünün 27.09.2023 tarih ve 307 sayılı yazısına konu olan Samun Festival etkinliğine katılım yapılması hususu görüşülerek karara bağlandı. 

Ergene Belediye Meclisi toplandı  Ergene Belediye Meclisi toplandı 

KOMİSYON RAPORLARI KARARA BAĞLANDI

Gündem maddelerinin ardından komisyondan gelen raporlar görüşülerek karara bağlandı. Komisyondan gelen raporlar şöyle oluştu;
1- Kırkgöz Mahallesi sınırları içerisinde ve Belediyemiz sorumluluk sahasında kalan 142 ada 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 parsellere ilişkin uygulama imar
planı değişikliği konulu 11.09.2023 tarih ve 27 sayılı İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlandı.
2- Velimeşe Mah. 388 ada 3 nolu parsel ile doğusunda yer alan park alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği konulu 14.09.2023 tarih ve 28 sayılı İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlandı.
3- Vakıflar Mah. 226 ada 64 nolu parsele ait uygulama imar planı ve uygulama imar planı değişikliği konulu 15.09.2023 tarih ve 29 sayılı İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlandı.
4- Yeşiltepe Mah. uygulama imar planı revizyonu konulu 20.09.2023 tarih ve 30 sayılı İmar Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlandı.
5- 2019-2023 yılları arasında Kaymakamlık görevi yapan Mehmet Emin Taşçı’nın isminin bir caddeye verilmesi konulu 22.09.2023 tarih ve 2 sayılı Cadde ve Sokak isimleri Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: Abdullah Yalçın