Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdikleri yazıda, ek derslere ilişkin toplu sözleşme kazanımlarının Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’a eklenerek kalıcı hale getirilmesi hususunda talepte bulunduklarını kaydetti. 

Kartal, şu ifadeleri kullandı:

“Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretleri 2006 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar hükümlerine göre ödenmekte olup, bu kararda düzenlenmeyen, güncelliğini yitiren, yeni ortaya çıkan ve mevcut hakların iyileştirilmesi  gereken durumlar ise toplu sözleşme görüşmelerinde karara bağlanarak toplu sözleşmeye işlenmiş haliyle
uygulanmaktadır. Toplu sözleşmelerin ilk defa yapıldığı 2012 yılından içinde bulunduğumuz yıla kadar yapılan tüm toplu sözleşmelerde ek ders ücretlerine dair düzenlemelere yer verilmiştir. Toplu sözleşme maddeleri incelendiğinde, en az iki dönem, en çok da yedi dönemdir toplu sözleşmelerde ek derslere ilişkin hükümlere yer verildiği görülmektedir.”

BAKANLIĞA YAZI GÖNDERİLDİ

Kartal, şunları kaydetti:
“Ek derslere ilişkin düzenlemeler, uzun dönemler zincirleme şekilde toplu sözleşmelerde yer alarak kalıcı
uygulamalara dönüşmüştür. Diğer bir ifadeyle, ek ders ücretlerine dair toplu sözleşmede yapılan düzenlemeler, sadece belirli bir toplu sözleşme dönemi ile sınırlı kalmamış, uzun bir sürece yayılmıştır. Dolayısıyla, kamu otoritesinin iradesinin de, toplu sözleşmelerde yer alan ek ders ücretlerine dair düzenlemelerin kalıcı bir şekilde uygulanması yönünde olduğu açıktır. Bu sebeple, toplu sözleşmelerin süresinin sadece iki yıl ile sınırlı olduğu düşünüldüğünde, uzun süredir uygulanan ek derslere ilişkin düzenlemelere, toplu sözleşmelerde belirli bir yürürlük
süresi ile sınırlı olarak değil, Bakanlığın mevzuat hükümleri içerisinde yer verilerek kalıcı norm haline dönüştürülmesi şüphesiz ki hukuken daha isabetli olacaktır.
Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, ek derslere ilişkin toplu sözleşme kazanımlarının Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’a eklenerek kalıcı hale getirilmesi hususunda talepte bulunduk.”

Kaynak: Haber Merkezi