Ünlü terlik markalarının taklit ürünleri ele geçirildi Ünlü terlik markalarının taklit ürünleri ele geçirildi

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2023 Yılı Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı-02 (İhracat Danışmanlık Programı) Kasım-Aralık dönemi değerlendirme süreci tamamlanarak desteklenmeye hak kazanan projeler belirlendi
Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde uygun bulunan toplam 7 proje başvurusunun 7’si de 2023 Yılı Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı-02 (İhracat Danışmanlık Programı) kapsamında destek almaya hak kazandı. Başarılı bulunan firmaların tamamını tarım makineleri üreten firmalar oluşturdu.
2023 Yılı Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı, Tekirdağ’da faaliyet gösteren KOBİ’lerin ihracata başlamaları veya ihracat kapasitelerinin artırılması amacıyla gerçekleştirilecek istihdam, danışmanlık ve aktif pazara giriş bileşenlerinden oluşuyor. Bu çerçevede; üretim altyapısı güçlü olan işletmelerin, ihracat operasyonlarına yönelik personel istihdam edip (yeni bir personel istihdamı veya mevcut bir personelini bu fonksiyonda görevlendirerek) ilgili danışmanlığı almaları suretiyle yurt dışı pazarlara girişleri veya yer aldıkları pazar sayısının artması sağlanacak.
2023 Yılı Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı-02 (İhracat Danışmanlık Programı) Kasım-Aralık dönemi başarılı bulunan projelere https://www.trakyaka.org.tr/tr/47607/2023-Yili-Ureten-Sehirler-Ihracat-Danismanlik-Tematik-Teknik-Destek-Programi-Kasim-Aralik-Donemi-Basarili-Basvurular-Listesi adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Özge Ebecek