“Uçkunla mücadele timi” görev başında “Uçkunla mücadele timi” görev başında

Yoklama ve açılış ile başlayacak olan toplantıda Çorlu’ya bağlı Türkgücü Mahallesi dahilinde bir adet okul yapmak veya yaptırmak üzere Tekirdağ Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu da görüşülecek. Bunun dışında ise şu gündem maddeleri hakkında görüş alış verişi yapılacak:
Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin seçilmesi, Meclis Katip Üye seçimi yapılması, Encümen Üyesi seçimi yapılması, İmar Komisyonu kurulması ve üye seçilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonu kurulması ve üye seçilmesi, İçişleri Komisyonu kurulması ve üye seçilmesi, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu kurulması ve üye seçilmesi, Ulaşım Komisyonu kurulması ve üye seçilmesi, Çevre ve Sağlık Komisyonu kurulması ve üye seçilmesi, Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu kurulması ve üye seçimi, Kadın Dayanışma ve Destekleme Komisyonu kurulması ve üye seçimi, Sosyal Etkinlikler ve STK'lar Komisyonu kurulması ve üye seçimi, Çiftçi Malları Korumu Heyetine üye seçilmesi, Çiftçi Malları Murakabe Heyetine üye seçilmesi, TRAKYAKENT Birliğine üye seçilmesi, Marmara Belediyeler Birliğine üye seçilmesi, meclis toplantısının ayın hangi günü yapılacağı konusunun görüşülmesi, encümen toplantısının haftanın hangi günü yapılacağı konusunun görüşülmesi, meclis üyelerine ödenecek huzur hakkının tespit edilmesi, başkan yardımcılarına ödenecek ücretin tespit edilmesi, Denetim Komisyon Raporunun Meclisin Bilgisine sunulması, 2023 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü kurulması konusunun görüşülmesi, Halkla İlişkiler Müdürlüğü kurulması konusunun görüşülmesi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kurulması konusunun görüşülmesi, kadro derece değişikliği ve kadro ihdas konusunun görüşülmesi, Memur Sendikası ile Sosyal Denge Sözleşmesi yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi, borçlanma yetkisi verilmesi konusunun görüşülmesi, Belediye Başkanına Çorlu Belediyesi Personel A.Ş’de temsil yetkisi verilmesi konusunun görüşülmesi, Belediye Başkanına Çorlu Kentsel Dönüşüm Yapı San ve Tic A.Ş’de temsil yetkisi verilmesi konusunun görüşülmesi, Belediye yetki ve sorumluluğunda bulunan "İş yerlerinin" 2886 Sayılı D.İ.K hükümlerine göre kiralanmasının ve süresinin görüşülmesi, Belediye yetki ve sorumluluğunda bulunan "Banka ATM Yerlerinin" 2886 Sayılı D.İ.K hükümlerine göre kiralanmasının ve süresinin görüşülmesi, Belediye yetki ve sorumluluğunda bulunan "GSM Baz İstasyon Yerlerinin" 2886 Sayılı D.İ.K hükümlerine göre kiralanmasının ve süresinin görüşülmesi, Belediyenin müşterek hissedarı olduğu hisseli taşınmazlarda satış yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi, Belediyede hissesi bulunan Hatip Mahallesi, 2657 ada 2 parsel sayılı taşınmazda hisse satın alınması hususunun görüşülmesi, Çorlu’ya bağlı Türkgücü Mahallesi dahilinde bir adet okul yapmak veya yaptırmak üzere Tekirdağ Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi, Avrupa Birliği hibe projesi ile ilgili protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

Kaynak: Haber Merkezi