AK Parti’den Çorlu TSO’ya ziyaret AK Parti’den Çorlu TSO’ya ziyaret

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Turgut Bolat, yaptığı açıklamada, 2019 yılında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan Önerler Mahallesi 1/1000 Uygulama İmar Planı doğrultusunda imar uygulaması çalışmalarının tamamlandığını söyledi.
Bolat, şöyle devam etti:
“Toplam 252 kadastral parsel (3.288.092,08 m2) üzerinde yapılan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci madde uygulaması neticesinde %37,27’lik DOP kesintisi ile 314 adet (1.918.315,05m2) konut alanı oluşturulurken, 5 anaokulu, 7 ilkokul, 5 ortaokul, 2 lise, 3 sosyal tesis, 2  kültürel tesis,  5 sağlık tesis alanı, 2  açık spor tesis alanı, 2 cami alanı, 2 otopark,  meydan,  pazar alanı ve 2  belediye hizmet alanı olmak üzere toplam 39 parselde (310.520,16 m2) kamu eline geçecektir. Bu kapsamda İmar Kanunu’nun 18. maddesi uygulaması ile belediye meclisimizce onaylanmış ve kabul edilmiş kent planının alttaki kadastral mülkiyetle uyumlaştırılması ve örtüştürülmesi sağlanmış oluyor. Bu durumda düzenleme ortaklık payıyla elde edilen kamusal alanlar, yollar, parklar, okullar, pazar alanları, sağlık tesis alanı, resmî alanlar, otopark alanları ve spor alanları gibi alanlar da kamunun mülkiyetine geçmiş olacak.”
Böylelikle sağlıklı ve yaşanabilir bir çevreye sahip sağlıklı bir kentleşme sağlanmasına katkı sunulacağını belirten Bolat, şunları kaydetti:
“Ayrıca bu yapılan işlemle birlikte, içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri ve yol hizmetleri konusunda her türlü işlemler rahatlıkla yapılabilecek. İşlem sonunda bahse konu muhtelif alanlar kamusal alan olarak belediyenin hüküm ve tasarrufu altına geçmiş olacak. Bu çerçevede, kentimizde sağlıklı bir alt ve üstyapı hizmeti verilebilmesi amacıyla Çorlu Belediyesinin 29.11.2023 tarih ve 2023/1292 sayılı encümen kararına istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 14.12.2023 tarih ve 3405 sayılı kararı ile onaylanan ilçemiz, Önerler Mahallesi’nde 252 parsel ile Kazımiye Mahallesi 203 ada 21 nolu parselleri kapsayan alanda yapılan 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci madde uygulamasına ait parselasyon planının 20.12.2023 tarihi 1’inci gün olmak üzere Çorlu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü ilan panosu ve belediyemiz www.corlu.bel.tr internet sitesinde 1 ay süre ile ilana çıkarılmıştır.”

Kaynak: Özge Ebecek