Süper Amatör ve 1. Amatör’de heyecan sürdü Süper Amatör ve 1. Amatör’de heyecan sürdü

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Çerkezköy Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, sempozyum, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. 

Bugüne dek 3 – 6 Ocak 1996’da Çorlu’da, 6 – 8 Kasım 1997’de Kırklareli’nde, 11 – 13 Kasım 1999’da Edirne’de ve 14-15 Ekim 2005’de Edirne‘de olmak üzere dört “Trakya’nın
Bugünü ve Geleceği için Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu” yapıldı. 
Bu sempozyumların beşincisi 9 – 11 Kasım’da  Edirne’de
düzenlenecek. Sempozyum sürecinde 30 Eylül 2023’de Kırklareli’nde, 14 Ekim 2023’de Kapaklı’da ve 21
Ekim 2023’te  Lüleburgaz’da, “Sempozyuma Doğru” başlığı altında üç etkinlik düzenlendi. 
Sempozyumun amacının geçen 18 yıl içerisinde bölgede yaşanan gelişmeleri analiz etmek, sorunları ve çözüm önerilerini saptamak ve tartışmak, sürece olumlu yönde müdahale edebilecek tüm merkezi, gönüllü / mesleki /yerel kuruluş ve kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini
sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek olduğu belirtildi. 
Sempozyumun kapsamı ise şöyle:
Trakya’da yaşanmaya başlayan
1) Çarpık sanayileşmeyi,
2) Tarımsal alanların tahribini,
3) Çarpık kentleşmeyi,
4) Nüfus artışını ve göçünü,
5) Çevrenin kirletilmesini ele almak
Bu amaç ve kapsama bağlı olarak düzenlenen sempozyumda biri açılış olmak üzere 10 oturum, bir panel ve bir forum düzenlenecek.
9 Kasım  Perşembe günü açılış konuşmaları sonrasında; açılış oturumunda Prof. Dr. Ahmet Yaraş “Cumhuriyetin 100. Yılında Trakya’nın Kültürel Mirasına Dair Kısa Genel Değerlendirme Ve Öneriler” başlıklı bir sunum yapacak.
Sempozyumda çeşitli konuşmalar ve sunumlar gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi