2024 yılının ilk Meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından gündemin birinci maddesinde yer alan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 08.12.203 gün ve 78245 sayılı engellilere yapılan yardım hakkındaki müzekkeresi görüşülerek incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. 
Ardından Özel Kalem Müdürlüğünün 18.12.2023 gün ve 78905 sayılı diğer kuruluşlarla İlişkiler hakkındaki müzekkeresi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

DENETİM KOMİSYONU SEÇİMİ YAPILDI
Belediye Meclis gündeminin üçüncü maddesinde yer alan Belediye Meclis tatil ayı kararı alınması hakkındaki talebi görüşülerek, ağustos ayının Meclis tatil ayı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Denetim Komisyonu üye seçimi gizli oylama ile yapılırken, oylama sonucunda Denetim Komisyonu üyeliklerine Cevdet Aykaç, Gülten Altay, Serdar Ürkmez, Adem İçli ve Hüseyin Karaca seçildi.

Çerkezköy TSO’nun “Tedarikçi Günleri” sürüyor Çerkezköy TSO’nun “Tedarikçi Günleri” sürüyor

YÖNETMELİK KABUL EDİLDİ
Denetim Komisyonu üye seçiminin ardından İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 18.12.2023 gün ve 78896 sayılı dolu kadrolarda derece değişikliği yapılması hakkındaki müzekkeresi görüşülerek, bazı kadrolarda derece değişikliği yapılması oy birliği ile kabul edildi. 
Derece değişikliğinin kabul edilmesinin ardından gündemin altıncı maddesinde yer alan Afet İşleri Müdürlüğünün 19.12.2023 gün ve 78966 sayılı Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği hakkındaki müzekkeresi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

PARKA METE DEMİR ŞENGÖZ İSMİ VERİLDİ
Daha sonra gündemin yedinci maddesinde yer alan Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 21.12.2023 gün ve 79336 sayılı parka İsim verilmesi hakkındaki müzekkeri görüşülerek bir önceki Meclis toplantısında Bağlık Mahallesi’nde bir parka verilen Mete Demir isminin sehven hatalı olduğu belirtilerek iptal edildi ve söz konusu parka Mete Demir Şengöz isminin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

YETKİ TALEBİ KOMİSYONU HAVALE EDİLDİ
Parka isim verilmesinin ardından İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.12.2023 gün ve 79425 sayılı tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması konulu yazısı görüşülerek belediyede tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına oy birliği ile karar verildikten sonra Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün 25.12.2023 gün ve 79512 sayılı kredi çekilmesi için Belediye Başkanı Vahap Akay’a yetki verilmesi talebi Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

DİĞER MADDELER KOMİSYONLARA HAVALE EDİLDİ
Belediye Meclis gündeminin onuncu maddesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.12.2023 gün ve 79526 sayılı taşınmaz satışı hakkındaki müzekkeresi Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık komisyonlarına havale edilirken, Meclis gündemine sonradan ilave edilen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün gelir tarifesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması talebi Tarife Komisyonu’na, 3 adet belediye hissesi satışı talebi ise incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından 2024 yılı ocak ayı Meclis toplantısının ilk oturumu sona ererken, Belediye Meclisi Komisyonlara gönderilen konuları görüşmek üzere 5 Ocak Cuma günü saat 15.00’de yeniden toplanacak.

Kaynak: İlkay Danacılar