Ulusan'dan 23 Nisan mesajı Ulusan'dan 23 Nisan mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden, eski Tekel Fabrika arsasına ilişkin yapılan açıklamada, binanın üzerinde bulunduğu taşınmazın “arsa” vasfına sahip olduğu, tarla niteliğinde ham bir taşınmaz özelliğinde bulunmadığı belirtildi. 

Taşınmazın tamamının “özel mülkiyette” olduğu aktarılan açıklamada, “Söz konusu taşınmaz, imar planları içinde yer almakta olup imarlı bir arsadır. Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında ‘Ticaret ve Hizmet Alanı’ kullanımında olup bir önceki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ‘Sanayi Alanı’ ve mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Emsal= 1,00 ve Sanayi Alanı’ imarlıdır” denildi. 

Yeni yapılmak istenen imar planlarında söz konusu taşınmazın ham parsel olmamasına karşın arsanın % 39’unun kamuya terkedileceği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Bu işlemde çok net ‘Kamu Yararı’ bulunmaktadır. Alanda, eski fabrika binası, mahzenleri ve kâgir depolarını da kapsayan 21
dekarlık (dönümlük) bir alan park alanı olarak kamuya terkedilecektir. Böylelikle eski fabrika binasının adı geçen müştemilatlarıyla birlikte restore edilerek halkın kullanımına açık kültür ve sosyal amaçlı faydalanabilmesi imkanı sağlanmış olacaktır. Arsanın 4 dönümlük kısmı ‘Okul Alanı’ kullanımlı olarak Hazineye (Milli Eğitim Bakanlığına) terk edilecektir. Arsanın 6 dönümü halka açık ve halkın kullanabileceği şekilde yollara yani kamuya terk edilecektir.
Arsanın 8 dönümlük kısmı Belediyeye terkedilerek imar planlarındaki fonksiyonu ‘Belediye Hizmet Alanı’ olacak biçimde kamuya hizmet edecek kullanımlara yer verilmesi sağlanabilecektir. Alanda bulunan ve özel mülkiyette kalacak yapılaşılabilir bölümlerdeki Global Ortalama Emsal Değeri 1,18 değerindedir. Alanın ‘Tescilli Yapı Koruma Alanı’nda kalan 25 dönümlük kısmı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.05.2023 tarihli kararıyla uygun
bulunmuştur. 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre diğer kamu kurumlarının bu karara uymak zorunluluğu bulunmaktadır.”

“NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KESİNLEŞTİ”

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
“Daha önce ilgili resmi makamlarca onaylanmış 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına da uygun olarak, yazının esas konusunu oluşturan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 13.09.2023 tarihli Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla onaylanmıştır. Onaylanan imar planı 21.09.2023 tarihi ile 24.10.2023 tarihi arasında bir aylık askı ilanına ve internet ilanına çıkarılmış olup bu ilanlar esnasında bahse konu nazım imar planı değişikliğine herhangi bir itiraz gelmemiş ve söz konusu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği kesinleşmiştir. Kaldı ki Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi toplantıları yazılı ve görsel basın önünde halka açık bir şekilde yapılmakta ve canlı olarak yayınlanmakta olup bu meclisçe gerçekleştirilen karar alma işlemleri herkesin önünde şeffaf olarak gerçekleştirilmektedir. Bu imar planıyla söz konusu taşınmazın ham bir taşınmaz yani tarla vasfında olmamasına rağmen 40 dönümlük önemli büyüklükteki bir kısmı kamulaştırma bedeli veya başka bir maddi bedel ödenmeksizin kamuya terk ettirilerek birçok kamusal kullanımın halka kazandırılması sağlanabilecektir. Arsanın tamamı zaten özel mülkiyette (satın alma yoluyla özel bir şirketin mülkiyetinde) dir. Ülkemizde ‘Mülkiyet Hakkı’ Anayasal bir hak olarak güvence altına alınmıştır.”

Kaynak: Haber Merkezi