Çerkezköy Belediye Meclisinin ekim ayı toplantısının ikinci oturumu, Belediye Başkanı Vahap Akay başkanlığında yapıldı. 
Açılış ve yoklama ile başlayan toplantının ikinci oturumunda ilk olarak Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12.09.2023 gün ve 71679 sayılı 2024 yılı performans programı hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu görüşü doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.

BÜTÇE 1 MİLYAR 510 MİLYON TL OLDU
Ardından gündemin ikinci maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12.09.2023 gün ve 71680 sayılı 2024 Mali Yılı gelir ve gider bütçesi hakkındaki yazısı görüşülerek,  Plan ve Bütçe Komisyonu görüşü doğrultusunda tahmini gelir ve gider bütçesinin 1 milyar 510 milyon lira olmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Daha sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12.09.2023 gün ve 71681 sayılı 2024 Mali Yılı’nda uhdelerinde resmi görev bulunmayanlara verilecek ücretin tespiti hakkındaki yazısı oy çokluğu ile ve gündemin dördüncü maddesinde yer alan yine Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12.09.2023 gün ve 71682 sayılı 2024 Mali Yılı’nda zabıta personelinin fazla çalışma mesai ücretinin tespiti hakkındaki yazısı Tarife Komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi.
Meclis gündeminin beşinci maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12.09.2023 gün ve 71683  sayılı  Belediye Başkan Yardımcısı maaşı hakkındaki yazısının (Başkan maaşının 2/3’ü) oy birliği ile kabul edilmesinin ardından gündemin altıncı maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12.09.2023 gün ve71684 sayılı  huzur hakkı hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu görüşü doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.

STADIN ADI “100. YIL” OLDU  
Gündemin yedinci maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.09.2023 gün ve 72499 sayılı Kızılpınar Atatürk Mahallesi güneyi yol hakkındaki UİP değişikliği ile ilgili talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edilmesinin ardından, Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi’nde yapımı tamamlanan futbol sahasına isim verilmesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi ve stada Çerkezköy Belediyesi 100. Yıl Stadı adı verildi.

HİSSE SATIŞLARI KABUL EDİLDİ
Çerkezköy Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı, Çerkezköy Belediyesine ait 28 hissesin satışının İmar ve Bayındırlık Komisyonu görüşü doğrultusunda 2 hisse satışının oy çokluğu ile 26 hisse satışının oy birliği ile kabul edilmesinin ardından sona erdi.

Editör: Trakya Gazetesi