Nallar: “Çok çalışma zamanı” Nallar: “Çok çalışma zamanı”

Kartal, yaptığı yazılı açıklamada,  Türk Eğitim Sen olarak nöbet görevinin bir angarya olmaktan çıkarılması ve bu hizmetin karşılığı olarak ücret ödenmesi talebiyle yıllar süren mücadele yürüttüklerini belirtti. 
Bu konuda nöbet tutmama eylem kararı dahi aldıklarını anlatan Kartal, şunları kaydetti:

“ (O dönem, bir sendika hariç, neredeyse tüm sendikalar bu eylem kararında ortaklaşmıştı) Nitekim, tüm bu girişim ve mücadeleler sayesinde, nöbet görevleri karşılığında 3 saat ücret ödemesi uygulaması 2016 yılında başlamıştı.
Bu karar, emeğin karşılığı verilmeden öğretmenlere nöbet tutturuluyor olmasının bir angarya olduğunun milli eğitim bakanlığı tarafından da kabul edildiği anlamına gelmekteydi.
Fakat personel yetersizliğinden dolayı birden fazla nöbet tutulması durumunda herhangi bir
ücret ödenmemektedir. Buradan soruyoruz: Bir defa tutulduğunda angarya olan bu nöbet görevi, birden fazla yapıldığında angarya olmuyor mu? Bakanlığa çağrımız; bu çelişkiyi gidermesi ve tutulan her nöbet karşılığında öğretmenlerimize ücret ödenmesini sağlamasıdır. Ayrıca birden fazla tutulan nöbet görevlerinin sayıca çok az ve istisnai durumlar olduğu düşünülürse, bunun bütçeye ciddi bir külfet getirmeyeceği de aşikârdır. Milli Eğitim Bakanı Sayın Bakan Yusuf Tekin’in öğretmenler odalarının güncel gündem konusu olan hususta da adım atacağına inanıyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi