Nurten Yontar, yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin illere yazı gönderildiğini belirtti.

Söz konusu yazıda “okullarda öğretmenlerin beyaz önlük giymesi uygulamasının hayata geçirilmesinin ve öğretmenlerin, mesleki temsil ve öğrencilere rol model olmalarının teşvik edilmesinin” istendiğini aktaran Yontar, şöyle devam etti:

“Bugün geldiğimiz noktada, öğretmenlerimiz hak ettikleri ekonomik ve sosyal şartların çok gerisinde ve zor şartlar altında görevlerini layıkıyla yapmaya çalışmaktadırlar. Ülkemizde eğitim sisteminin içinde bulunduğu tablo, benzer gelişmişlik seviyesinde bulunan ülkelerle kıyaslandığında okullaşma oranları ile derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci oranları bakımından çok geridedir. Avrupa ülkelerindeki meslektaşlarına oranla daha fazla çalışan ve en düşük maaşı alan öğretmenlerimiz sürekli değişen eğitim sistemi nedeniyle mesleki sorunlar yaşamaktadır.”

Yontar, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun kirasını ödeyebilmek için ek iş peşinde koştuğunu ve yoksullukla mücadele etmeye çalıştığını ifade etti.

Durum böyleyken öğretmenlerimizden, mesleki temsil ve öğrencilere rol model olmaları için önlük giymelerinin istendiğini vurgulayan Yontar, şu değerlendirmelerde bulundu:

Tekirdağ’ın yol sorunu ulaştırma bakanına gitti Tekirdağ’ın yol sorunu ulaştırma bakanına gitti

Millî Eğitim Bakanlığı koridorlarında liyakat olmadan, her türlü tarikat ve cemaat yapısının okullarla ilişkisi kesilmeden, okula gelen maddi imkanı yetersiz çocuklarımızın karnı doyurulmadan, öğretmenlerimizin maddi durumları düzeltilmeden, ÇEDES gibi ne olduğu belli olmayan projeler durdurulmadan, öğretmenlerimize giydireceğiniz tek tip önlükle ne öğretmenlerimizin ne öğrencilerimizin ne de Milli Eğitim Bakanlığının hiçbir sorununu çözemezsiniz. Derse girdiği zaman faturalarını düşünen, ev kirasını düşünen öğretmenlerimizin sorunlarını beyaz önlük giydirerek hiç çözemezsiniz. Söz konusu dayatmalara artık bir son verin. Bırakın insanlar dilediği gibi giyinsin, özgürce yaşasın.”

Yontar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Son olarak Sayın Bakan, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlere önlük hediye edileceğini, Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerimizden beden ölçüsü bilgi formunun doldurulması gerektiğini belirtmiştir. Önlükle ilgili herhangi bir zorlama yapılmasının ve öğretmenlerimizin ne giyeceğine karışılması gerçekten akıl almaz bir uygulamadır. Kafaların ardındaki asıl amacın ‘kadın eğitimcilerin kıyafetine karışmak’ olması ve çağdaş, laik, bilimsel eğitime uzak yaklaşımlar, Bakanlığa her geçen gün puan kaybettirmektedir. Gerek ücretli gerek sözleşmeli gerekse kadrolu adı altında farklı özlük haklarıyla çalıştırılan öğretmenlerimizi en üst konumdan ‘öğretmen’ yapmanız gerekirken, çağdışı uygulamalar ile öğretmenlerimizi kalıplara sığdırmaya çalışmanız doğru bir yaklaşım değildir. Bırakın öğretmenlerimiz geleceğimiz olan çocuklarımıza çağdaş, laik ve bilimsel eğitim versin. Siz de Bakanlık olarak önlükle değil de çocuklarımıza günde bir öğün yemeği nasıl veririz diye mesai harcayın, önlükle değil öğünle uğraşın.”

Kaynak: Özge Ebecek