Şenlik “Benim Güzel Pabuçlarım’’ ile başladı Şenlik “Benim Güzel Pabuçlarım’’ ile başladı

Kapaklı İlçe Müftülüğünün 29.09.2023 tarihli 27873 sayılı yazısı ile mülkiyeti belediyeye ait Cumhuriyet Mahallesi Tekcan Sokak’taki taşınmazın cami ve Kur’an kursu olarak kullanılmak üzere İlçe Müftülüğüne tahsisiyle ilgili komisyon raporu görüşüldü. Söz konusu alanda bulunan 1.767,38 metrekare taşınmazın cami ve Kur’an kursu olarak kullanılmak üzere İlçe Müftülüğüne 20 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi ve protokolü imzalamaya Kapaklı Belediye Başkanına yetki verilmesine yönelik komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi. 
Kapaklı Belediye Meclisi 2023 yılı ekim ayı olağan toplantısı Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin başkanlığında yapılan ikinci oturumla tamamlandı. 
Toplantının ikinci oturumu açılış ve yoklama ile başladı. 
Ardından komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi. İlk olarak İmar Komisyonu raporları görüşüldü. Atatürk Mahallesi 2017 ada 17 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan açıklama raporunun onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmesinin uygun olduğuna yönelik komisyonun oy birliğiyle aldığı karar, mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.  
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 26.09.2023 tarih 57200 sayılı Pınarca Mahallesi 144 ada 12 parsel ve 186 ada 12 parsellerin cephesi olan isimsiz yollara isim verilmesini içeren komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. 
Talep konusu sokakların çevresinde yer alan sokakların numara ile isimlendirilmiş olması nedeniyle söz konusu sokaklara 2521 ve 2522 sokak isimlerinin verilmesine yönelik komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi. 
Asma katların da iptal edilmesi sebebi ile 12 metre ve üzeri yol genişliğine cepheli parsellerde imar plan değişikliği yapılarak, 4 kat olan parsellerin 5 kat olarak belirlenmesi konusuyla ilgili komisyon çalışmalarının devam etmesine yönelik komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI GÖRÜŞÜLDÜ
İmar Komisyon raporlarının görüşülerek karara bağlanmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyon raporları görüşüldü. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.09.2023 tarih 57260 sayılı Kapaklı Belediyesi 2024 Yılı Performans Programı konusuyla ilgili komisyonun oy çokluğuyla aldığı karar mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. 
Yine Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.09.2023 tarih 57261 sayılı Kapaklı Belediyesi 2024 Mali Yılı ve İzleyen iki yıla ait Gelir-Gider Bütçesi konulu yazısıyla ilgili komisyonun oy çokluğuyla aldığı karar mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.09.2023 tarih 57363 sayılı Aktarma konulu yazısıyla ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi. 
Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu Plan ve Bütçe Komisyonunun Kıbrıs gezisi ile ilgili raporunun görüşülmesiyle devam etti. İlçede ikamet eden Kıbrıs gazileri ve eşlerine yönelik 24.10.2023-27.10.2023 tarihleri arasında Kıbrıs gezisi düzenlenmesi, geziye belediyeyi temsilen Kültür İşleri Müdürlüğü personeli Hamdi Atay’ın katılması ile ilgili komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi. 
20 YILLIĞINA BEDELSİZ VERİLECEK
Kapaklı İlçe Müftülüğünün 29.09.2023 tarihli 27873 sayılı yazısı ile mülkiyeti belediyeye ait Cumhuriyet Mahallesi Tekcan Sokak’taki taşınmazın cami ve Kur’an kursu olarak kullanılmak üzere İlçe Müftülüğüne tahsisiyle ilgili komisyon raporu görüşüldü. Söz konusu alanda bulunan 1.767,38 metrekare taşınmazın cami ve Kur’an kursu olarak kullanılmak üzere İlçe Müftülüğüne 20 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi ve protokolü imzalamaya Kapaklı Belediye Başkanına yetki verilmesine yönelik komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi. 
2023 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavında Türkiye birincisi olan Kapaklı Belediyesi 6. Sınıf öğrencisi Berrin Oruç’a ödül verilmesinin uygun olduğuna ve verilecek ödülü belirlemek üzere belediye başkanına yetki verilmesine yönelik komisyonun oy birliğiyle aldığı karar mecliste de oy birliğiyle kabul edildi. 
Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesinin ardından Tarife Komisyonu raporu görüşüldü. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 27.09.2023 tarih 57288 sayılı 2024 Yılı Ücret Tarifesi konulu yazısı ile ilgili 2024 Mali Yılında uygulanacak olan ücret tarifelerinin Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle uygun olduğuna oy çokluğuyla karar verildi.
Komisyon raporlarının görüşülerek karara bağlanmasının ardından Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Ekim ayı meclisinde alınan kararların hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Özge Ebecek