Malkara Belediye Meclisi toplandı Malkara Belediye Meclisi toplandı

Malkara’da 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü (arttırma) ile 18.10.2023 – 19.10.2023 tarihlerinde 101 taşınmazın kiraya verilmesine dair ihale, Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Odası’nda gerçekleştirildi. İhale sonucunda mülkiyeti Malkara Belediyesine ait 67 taşınmaz kiraya verilirken, 34 taşınmaza iştirak olmadı. Komisyon tarafından ihale sonuçlandı, ita amirinin onayına sunuldu. 
101 taşınmazın kiraya verilmesine dair ihale sonuçları belediyenin internet sitesindeki dosyada yer alıyor.

Kaynak: İlkay Danacılar