Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanacak “36. Ahilik Haftası” dolayısıyla yaptığı açıklamada, ahiliğin, halka dönük bir kurum olduğunu belirtti.

Ahilerin, kendi ticaret çıkarını diğer meslektaşlarından üstün tutmayan; mutluluğu halka hizmet edip yararlı olmakta arayan kişiler olduğunu aktaran Ilık, şöyle devam etti: “Müşteri her zaman haklıdır sözü de bu anlayışın eseri olarak dilimize yerleşmiştir. Kardeşlik, yiğitlik, cömertlik ile dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın; sanat ile birleşimidir, ahilik. Türk-İslam tarihinde önemli bir yeri olan ahilik, Anadolu’dan neşet eden ancak tüm dünyaya örnek olacak ticari ve sosyal öğretileri içinde barındırmaktadır.”

TİCARİ DÜZENLEMELERİ VE AHLAKİ İLKELERİ KAPSIYOR

Soner Ilık, ahiliğe ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Bugün, modern dünyada ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti,  kalite, standart, tüketici hakkı, sosyal dayanışma ve arabuluculuk gibi birçok kavram Ahilik Teşkilatı çatısı altında asırlar öncesinde Anadolu topraklarında hayata geçirilmiştir. Anadolu’daki Türk kültürünün birlik ve dayanışmanın sembolü olan ahilik, Selçuklu Devlet yapısının temel unsurlarından biri olmuş, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda da önemli katkılar sağlamıştır. Günümüzün yükselen değerlerinin önemli bir kısmının özünde ahiliğin temel ilkeleri yatmaktadır. Tüketici hakları, sivilleşme, kooperatifçilik, çeşitli mesleki kuruluşların varlığı gibi kavramları Batı’ya aktaran birikim, ahilik kültürüdür. Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu Ahi Evran-ı Veli’nin düşünceleri ve hailik geleneği yüzyıllardır geçerliliğini korumakta, günümüzün ihtiyacı olan doğruları gözler önüne sermektedir. Ahilik, ticari düzenlemelerin yanı sıra asıl ahlaki ilkeleri ile toplumda yer etmiş; Osmanlılarda Lonca ve Gedik kuruluşları olarak devam ettikten sonra, Cumhuriyet Dönemi’nde yerini Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına bırakmıştır. Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinden esnaf ve sanatkarlarımız, tüccarlarımız, sanayicilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum.”

Editör: Trakya Gazetesi